EU

Europa-Parlamentet melder sig i kampen for nyt elmarked

Europa-Parlamentets udvalg for energi og industri, ITRE, diskuterede denne uge tre af årets store energipolitiske emner, heriblandt det kommende forslag til et nyt design af elmarkedet. Dansk Energi ser gode takter i udvalgets betænkning, som blandt andet adresserer flaskehalse i Europas transmissionsnet.

Parlamentets betænkning ses som politisk indspil til det lovudspil, som EU-Kommissionen præsenterer i efteråret. Ordføreren på sagen, den tyske kristendemokrat Werner Langen, har i sit udkast haft for øje, at der er behov for at give stærkere investeringssignal i markedet og fremme mere regionalt samarbejde.

- Vi ser lyst på, at Parlamentet har fokus på de store udfordringer i elmarkedet, som i dag ikke leverer et grundlag for investeringer. Vi må indrette et marked, der i fremtiden skaber et troværdigt prissignal for investeringer og drift af elproduktion, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

Et andet punkt på dagsordenen var det kommende udspil om energiforbrugernes rolle i energisystemet, som Kommissionen også præsenterer til efteråret. Den britiske socialdemokrat Theresa Griffin har skrevet udkastet til en betænkning, som især har fokus på egenproduktion og krav til flere oplysninger på elregningen.

- Det er meget vigtigt, at vi sikrer en mere markedsbaseret tilgang til egenproduktion af strøm, påpeger Anders Stouge og fortsætter:

- Egenproduktion kan med de rette rammevilkår bidrage med fleksibilitet til vores elmarked. Men det det er absolut ikke et mål i sig selv, at energiforbrugerne producerer deres egen strøm, hvis den kan leveres billigere fra andre producenter via fra nettet.

Udvalget diskuterede endeligt tirsdag forslaget til et revideret af energimærkningsdirektiv, som blev præsenteret i juli sidste år. De tre betænkninger vil blive forhandlet i løbet af foråret, og forventes at blive sendt til endelig afstemning i maj og juni.