FibernetKabelgravearbejde

Den digitale kløft mellem by og land skal mindskes

Otte ud af ti danskere kan få en hurtig bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100 Mbit/s, mens det for virksomheder blot er lidt over halvdelen, som har adgang til den høje hastighed. Bredbåndsadgangen er dog skævt fordelt. Mens det hurtige bredbånd i byerne kan være en hyldevare, så må mange husstande og virksomheder i landdistrikterne fortsat kigge langt efter hurtige forbindelser. Det viser Energistyrelsens dugfriske bredbåndskortlægning.

Energistyrelsen har i dag offentliggjort en ny kortlægning af bredbåndsadgang i Danmark. Kortlægningen viser, at 84 procent af alle boliger og virksomheder nu har adgang til mindst 100 Mbit/s download. Men kortlægningen fortæller også, at der fortsat er områder, hvor bredbåndsadgangen er ringe. Disse områder er spredt over forskellige områder af landet og befinder sig fortrinsvis uden for byerne. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt udtaler til Berlingske Tidende i dag:

- Det går godt - og det går mindre godt. Danmark ligger fortsat i verdensklassen med en veludbygget infrastruktur, men det kan blive endnu bedre, og der er stadig områder, ikke mindst uden for de store byområder, hvor forbindelserne ikke er gode nok. Udbygningen af bredbåndsnettet er en helt afgørende faktor for vækst og udvikling i alle dele af Danmark, også på de mindre øer. Derfor er det afgørende, at tele- og energiselskaberne fortsætter udrulningen af bredbånd.

Særligt de regionale energiselskaber har fokus på at komme bredt ud med deres fibernet, så også de mange lokalsamfund i landdistrikterne sikres højhastighedsadgang. Bredbåndskortlægningen viser, at 51 procent af boliger og virksomheder i dag har fiberadgang. Og mere end hvert fjerde sommerhus har nu adgang til fibernettet.

- Energiselskaberne oplever stor efterspørgsel på deres fibernet. Det gælder ikke mindst i de mere tyndt befolkede landområder, hvor højhastighedsadgang er helt afgørende for bosætning og erhverv, fortæller Thomas Woldiderich, der er branchechef for telepolitik i Dansk Energi.

- Selskaberne arbejder på at sikre danskerne en digital infrastruktur i verdensklasse som skal gøre Danmark til en digital frontløber – vi taler om investeringer i milliardklassen. Men hvis alle områder i landet skal være en del af den nye digitale økonomi er der behov for endnu flere investeringer i ny og hurtig bredbåndsinfrastruktur. 

Regeringen har for nyligt sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om en bredbåndspulje på 200 mio. kr. som skal sikre borgere og virksomheder bedre bredbånd i de dele af landet, hvor det ikke er rentabelt for teleudbyderne at udrulle hurtig bredbåndsinfrastruktur. Dansk Energi er positive over den nye bredbåndspulje, da den kan være løftestang for at energiselskaberne kan komme endnu længere ud med fibernettet.

Kommunerne er tiltænkt en central rolle i forhold til bredbåndspuljen og kan bruge bredbåndspuljen til at lave lokale bredbåndsudbud, hvori de stiller dækningskrav til områder, som i dag kun har ringe bredbåndsadgang, så husstande og virksomheder i disse områder får samme højhastighedsadgang som i byerne.