Giv energien videre

Den stadigt grønnere el er en effektiv erstatning for fossile brændsler. Men i Danmark er afgiften på grøn el næsten 5 gange højere end på fyringsolie. Det giver ingen mening og ingen tilskyndelse til at erstatte det fossile med det grønne. Derfor skal vi have lavet om på energiafgifter i Danmark. Det skriver Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi i dagbladet Information i dag.

Til trods for den lave oliepris investeres der mere end nogensinde i vedvarende energi. Sidste år blev installeret vindmøller, solceller og andre vedvarende energiformer for i alt 2250 mia. kroner, især i de store vækstøkonomier. Det viser ny opgørelse fra analysebureauet Bloomberg.

Vi står på tærsklen til den fjerde industrielle revolution, som i de kommende år vil ændre kravene til vores arbejdsmarked markant. Sådan lyder konklusionen fra en rapport om fremtidens arbejdsmarked, som blev præsenteret under World Economic Forum i Davos, Schweiz.

Danske energiløsninger er i stor efterspørgsel verden over, fordi vi har truffet beslutningen om at omstille energisystemet tidligt. Men vi skal fortsat udvikle os og blive bedre. Derfor tager Dansk Energi godt imod regeringens udmelding om en eksportstrategi, der skal fastholde dansk førerposition.

I dagens udgave af Jyllands-Posten fremhæver energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, i et debatindlæg, at god mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for væksten og udviklingen af samfundet. Dansk Energi er enig og blandt energiselskaberne opleves en stor efterspørgsel efter fibernet til gavn for lokal vækst og udvikling.