Nyhed

Nødvendig debat om elmarkedet

Den danske el- og varmeforsyning skal både være sikker og velfungerende og baseret på et effektivt parløb mellem vedvarende energikilder som vind og sol og fleksible kraftværker, der kan producere el efter behov. Men markedspriserne er lavere end nogensinde, og det kan få alvorlige konsekvenser for såvel udbygningen af infrastruktur som for vores forsyningssikkerhed.

Norden har nu Europas laveste markedspriser for el, og den udvikling kan få vidtrækkende konsekvenser, som kræver en grundig politisk debat. Det mener Dansk Energi, der i dag præsenterer et oplæg om emnet og inviterer til debat i Energiens Hus fredag 22. januar. 

- Vi står lige nu i den situation, at markedsprisen på elektricitet ikke understøtter fremtidige investeringer i kraftværker, fordi indtægterne ikke står mål med omkostningerne. Det udfordrer i høj grad den langsigtede levedygtighed af vores nuværende markedsmodel, ligesom det udfordrer forsyningssikkerheden i Danmark, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

I 2020 forventes over halvdelen af det danske elforbrug at være dækket af vindmøllestrøm alene. Samtidig forventer Energinet.dk, at den danske kraftværkspark bliver stadig mindre. Dermed fortsætter forskydningen i balancen mellem kontrollerbar og ukontrollerbar produktion.

- Vi går ind i et nyt og ukendt territorium, og det kræver en politisk vilje til at ændre i de rammer, der gælder for vores elmarkeder, den frie prisdannelse og mulighederne for at sende elektricitet på tværs af landegrænser, siger Lars Aagaard.