ArrangementGiv energien videre

Energien skal bruges rigtigt

Dansk Energi sætter fokus på, hvordan vi får størst samfundsøkonomisk værdi ud af et ændret energisystem efter 2020. Med en øget produktion af vedvarende energi er der brug for en grundig debat om, hvordan vi bliver bedre til at bruge den grønne energi rigtigt.

Hvordan får vi skabt en bedre sammenhæng i et energisystem med færre fossile brændsler og en større andel af vedvarende energi? Det inviterer Dansk Energi til debat om på et dialogmøde den 12. januar som led i debat-stafetten Giv Energien Videre. Der er ifølge Dansk Energi brug for at få sat fokus på, hvordan vi får anvendt og indpasset de betydelige mængder grøn energi i eksempelvis transport og individuel varme.

Vores strøm og fjernvarme vil i 2020 være 84 procent grøn. Det markante skift, kræver en ny måde at tænke energibesparelser, afgifter og hvor hurtigt vi skal bygge ny vedvarende energi. Vi skal i gang med at skifte fokus i dansk energipolitik, fra udbygning til anvendelse, siger Kamilla Tingvad, der er afdelingschef i Dansk Energi og fortsætter:

- Vi kan heller ikke have en snæver energisparepolitik, hvor vi jagter dyre besparelser i grøn el og fjernvarme. Vi har brug for en meget mere nuanceret tilgang til energieffektivisering, der matcher det komplekse energisystem, vi ser ind i efter 2020, siger Kamilla Tingvad.
 
I forbindelse med dialogmødet den 12. januar lancerer Dansk Energi i dag deres baggrundspapir, der belyser flere udfordringer med den nuværende energieffektivseringspolitik og de tilknyttede virkemidler.