Kulkraft dominerer elprisen mange år frem

Kulkraft vil fortsat være dominerende i prissætningen på elmarkedet de kommende år. Derfor er udviklingen i kulpris og kvotepris helt central for elprisudviklingen. I takt med kraftværkslukninger vil gas dog gradvist fylde mere og mere i prissætningen. Det er en af konklusionerne på Dansk Energis analyse, Elprisscenarier 2020-2035.

En våd sommer fyldte vandmagasinerne i Norden og var med til at gøre 2015 til et år med exceptionelt lave elpriser. Men elprisen er generelt faldet siden 2010, blandt andet drevet af lavere forbrug og faldende kulpris. Ser man på markedets forventninger, de såkaldte forwards, vil prisen fortsat ligge lavt de kommende år.

Dermed udfordres forretningen på kraftværkerne i Nordvesteuropa, hvoraf en del ventes at lukke frem mod 2025.

- I dag er det kulkraftværker, der dominerer prissætningen på elmarkedet i Nordeuropa. Det skyldes, at det er det dyreste værk, der skal aktiveres i en time, som afgør prisen for hele markedet – og dette værk er oftest et kulkraftværk, forklarer Karsten Capion, konsulent i Dansk Energis Analyseafdeling, som har stået for analysen.

- Dette vil være billedet de næste mange år. At elprisen i høj grad følger produktionsomkostningerne på kulkraft, betyder to ting: For det første at elprisens udvikling knytter sig til, hvad kul og kvoteprisen bliver fremover, og for det andet at kraftværkerne får en meget lille indtjening uanset, hvad der sker.

Dette fører til mindre reinvestering, når aldrende kulkraftværker er udtjente. Derfor reduceres kapaciteten. Vores model viser, at det vil betyde en stigende elpris fra 2020, og fra omkring 2025-2030 viser modellen, at det bliver attraktivt igen at investere i spidslastkapacitet i Nordvesteuropa.

Det bliver primært nye gasturbiner, som vil basere en meget stor del af deres indtjening på de relativt få timer med meget høje priser, påpeger Karsten Capion.

- Ekstrempriserne i de få timer med højt forbrug og lav produktion fra vind og sol vil få større betydning for kraftværkernes samlede indtjening. Hvor mange timer med ekstrempriser, der vil opstå, er svært at forudse, hvilket gør businesscasen for kraftværksejerne mere usikker.

Analyserapporten beskriver forventninger til elprisen i Nordvesteuropa ved hjælp af den såkaldte Balmorel-model, der simulerer elsystemet og elspotmarkedet. Rapporten tager udgangspunkt i fire scenarier for elpriserne, der varierer brændsels- og kvotepriser, og som beregnes ud fra en række antagelser om udviklingen i forbrug, produktion og transmission.

- Analysen er ikke en ”vejrudsigt” for elmarkedet, der i meget høj grad afhænger af de globale markeder og af politiske beslutninger, som vi ikke kan forudse, understreger Karsten Capion:

- Den giver i stedet et billede af, hvordan de forskellige faktorer påvirker hinanden og elmarkedet. Eksempelvis er det især kul- og kvoteprisen, der er afgørende for elprisen. Men gasprisen også begynde at fylde en større rolle fra midten af næste årti.

Dansk Energi afholder den 20. januar et gå-hjem-møde, hvor analysen bliver præsenteret. Det foregår i Fjernvarmens Hus i Kolding. Dansk Energi fremlagde resultater fra analysen den 16. december på et møde i København.