Nyhed

Forsigtig optimisme om nyt gigantisk it-system på elmarkedet

1.april lyder startskuddet til et helt nyt it-system, der på sigt skal håndtere 42 mia. datainformationer om elforbrug. Det er en af konsekvenserne af den forestående reform af elmarkedet, hvor de lovgivningsmæssige rammer har været markant forsinkede. Derfor ser Dansk Energi med forbeholden optimisme på optakten og premieren.

En af de helt store udfordringer bliver ifølge Dansk Energi den såkaldte datahub. Den skal på sigt samle og håndtere 42 mia. dataaflæsninger, som elhandlere og netselskaber skal udveksle om pris og forbrug. Det sker som led i den store reform af elmarkedet, engrosmodellen, der både byder på en ny ansvarsfordeling mellem aktørerne og nye muligheder for kunderne.
 
 - Vi ser mange positive muligheder i forandringen på elmarkedet, og vi er glade for, at vi er nået et skridt videre. Men vores ok til at forsætte igangsættelsen af det her nye it-system sker med en forbeholden optimisme. Der har op til nu været betydelige forsinkelser især i de nødvendige lovgivningsmæssige rammer – og i selve it-systemet - uden, at man har ændret den endelige deadline. Dermed har elhandlerne og netselskaberne fået markant kortere tid til at færdiggøre og teste it-processer og arbejdsgange, udtaler Filip Marott Sundram, afdelingschef med ansvar for netregulering i Dansk Energi og fortsætter:
 
- IT-processer af den her størrelse er enormt komplekse. Se bare på opstarten af Rejsekortet. Det er en kæmpemæssig opgave for elhandlerne og netselskaberne, der kræver et tæt samspil med mange aktører, og derfor er og bliver det her ikke uden udfordringer.
 
Engrosmodellen, der blev vedtaget af samtlige daværende partier i Folketinget, var oprindeligt datosat til den 1. oktober 2015. Den dato blev ændret til den 1. april 2016 på grund af uklarheder om afgiftsopkrævningen. Herefter var en række bekendtgørelser om blandt andet fakturaers udseende og dokumentation af afgiftsforhold forventet i februar i år, men er forsinket i op til ni måneder. Det presser igangsættelsen af datahubben.

Energinet.dk er ansvarlig for funktionen og driften af datahubben. Det grønne lys er givet af en styregruppe bestående af Energinet.dk, Energistyrelsen, Energitilsynet og elbranchen heriblandt Dansk Energi. Styregruppens anbefaling sker på baggrund af Energinet.dk’s vurdering af, at datahubbens funktion og performance vil kunne sikre det aftalte serviceniveau, og at væsentlige fejl er rettet inden driftsstart den 1. april 2016.