ArrangementGiv energien videre

Nyt støttesystem for VE til debat

Danmark har en energipolitik, der har bragt os i front i forhold til at producere vedvarende energi til vores el- og varmeforsyning, og vi har hidtil været blandt de bedste i EU til få mest grøn strøm for støttekronerne. Men den eksisterende støttemodel for vedvarende energi er presset på flere fronter, og der brug for en grundlæggende debat om modellen, mener Dansk Energi, der i dag lancerer et oplæg om fremtidens støtte.

Den ”håndholdte” politisk besluttede støtte til vedvarende energi er risikabel og kan fordyre omkostningerne til den grønne omstilling. Samtidig er der et voksende pres fra EU for at øge konkurrenceelementet. På den baggrund inviterer Dansk Energi til dialogmøde torsdag den 14. januar som led i debat-stafetten Giv Energien Videre, der skal munde ud i en række anbefalinger til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på Energiens Topmøde i juni.

- Med udviklingen af vedvarende energiteknologier og i elmarkedet er tiden kommet til at finde nye veje til, hvordan en udbygning med vedvarende energi kan blive drevet i fremtiden, så vi fortsat får mest mulig vedvarende energi for pengene og et sundt energimiks i elproduktionen, siger Kristine van het Erve Grunnet, chefkonsulent i Dansk Energi.