EU

EU-Parlamentarikere: Nordsøen skal være europæisk kraftværk

Mere samarbejde i Nordsøregionen kan potentielt mangedoble produktionen af strøm fra havvindmøller inden 2030. Det er udgangspunktet i en handleplan, som en gruppe på 20 EU-parlamentarikere præsenterede tirsdag for det nye hollandske EU-formandskab. Det er nødvendigt at reducere omkostningerne og fremme den teknologiske udvikling gennem tættere regionalt samarbejde lyder den klare opfordring fra gruppen.

Stærkt industrielt lederskab og endnu tættere samarbejde mellem myndighederne skal sikre den fortsatte udbygning af havvindmølleparker i Nordsøregionen og reducere omkostningerne. Det fremhæver en gruppe af 20 medlemmer af Europa-Parlamentet nu i en fælles opfordring til Kommissionen og medlemslandene omkring Nordsøen.

Gruppen, der rækker på tværs af partigrupper og landeskel, og som omfatter danske Bendt Bendtsen (K) og Jeppe Kofoed (S), giver i oplægget en konkret vision for, hvordan regionalt samarbejde skal nedbringe omkostningerne gennem standardisering og koordination af udbud og maksimere udbyttet af vindmøllestrømmen gennem sammenkobling af infrastrukturen mellem lande.

- Potentialet i Nordsøen er rigtigt stort. I 2030 kan op til syv procent af den samlede elproduktion i Europa leveres af havmøller i Nordsøen, ifølge beregninger fra EU’s vindmølleindustri. Men der er brug for politisk handling i forhold til mere ensartede regler i landene omkring Nordsøen. Derfor er det meget nyttigt med et stærkt signal fra Europa-Parlamentet. Vi kan også med glæde konstatere, at det er en dagsorden det hollandske EU-formandskab har tænkt sig at følge de kommende seks måneder, siger Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef i Dansk Energi.

Han fremhæver, at danske virksomheder i dag har det teknologiske lederskab i havvind. Der venter derfor et uforløst eksportpotentiale for Danmark, desto mere de regulatoriske rammer strømlines i regionen.

Parlamentsmedlemmerne pointerede, at der skal investeres rettidigt i regionens energiinfrastruktur, så strømmen fremover kan handles frit på tværs af landegrænser. De fremhæver i den forbindelse, at en mere sammenkoblet region vil afhjælpe det aktuelle problem med trængsel i elnettet, som blandt andet er en hæmsko for den frie handel af el over den dansk-tyske grænse.

- Vi har brug en udbygning af elnettet, så den grønne strøm kan eksporteres videre til lande med stort energiforbrug. Den danske samfundsøkonomi lider hver dag under den manglende evne til at eksportere mere af den grønne overskudstrøm, siger Jørgen Skovmose Madsen.

Han glæder sig derfor også over, at EU-Kommissionen i november 2015 udmeldte, at op mod halvdelen af de allokerede EU-midler til europæisk energiinfrastruktur frem mod 2020 vil tilfalde projekter i Nordsøen.