Debat

Vi er lige afhængige af elnettet

Det bidrag, som solcelleejere fremover skal betale til elnettet, fordeles krone for krone til resten af elkunderne, skriver afdelingschef hos Dansk Energi Filip Marott Sundram i et indlæg i Nordjyske Stiftstidende.

Danske elnetselskaber er underlagt regulering, der sætter loft for, hvor mange penge, de må indkræve hos deres kunder. Dette loft sættes af Energitilsynet.

Loftet betyder, at når solcelleejere fremover skal betale bidrag til det elnet, de er lige så afhængige af som alle andre, da fordeles den ekstra nettarif krone for krone til resten af elkunderne.

Rud Ingemann Pedersen skriver (8.1.), at nettomålerordningen afskaffes, og at solcelleejere fremover skal betale det samme som alle andre. Uagtet, at Rud Ingemann ikke ser noget problem i at lade hans nabo betale til hans eget elforbrug, er det ikke korrekt. Nettomålerordningen består - det er alene den midlertidige fritagelse for nettariffen, der udgør mindre end en femtedel af elregningen, som udløber.

Solcelleejere er stadig fritaget for elpris, PSO, afgift og moms på den el, de selv producerer.