Nyhed

Lilleholt glæder sig over velfungerende konkurrence

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt glæder sig over en ny rapport fra Copenhagen Economics, som viser, at konkurrencen på elmarkedet er velfungerende. Dansk Energi opfordrer ministeren til nu at rette blikket mod andre dele af elmarkedet, som er mindre velfungerende, nemlig manglende overholdelse af markedsføringsreglerne.

Det er Folketingets energiudvalg, der har bedt ministeren forholde sig til de positive konklusioner i den nye rapport fra Copenhagen Economics. Det sker, efter Dansk Energi for nylig holdt møde med udvalget om konkurrencen på elmarkedet. 

”Jeg kan med tilfredshed notere mig, at Copenhagen Economics’ rapport konkluderer, at forbrugerne på elmarkedet allerede i dag nyder godt af lave priser, stor valgfrihed med et bredt produktudbud og god service”, lyder det fra Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren forventer desuden, at de reformer af elmarkedet, som Folketinget har besluttet, herunder Engrosmodellen og timeafregning, som gennemføres netop nu, vil øge konkurrencen yderligere.

”Det er min forventning, at de planlagte myndighedstiltag vil give detailmarkedet for el et nødvendigt løft i konkurrencemæssig sammenhæng”, lyder det fra energi-, forsynings- og klimaministeren.

Dansk Energi opfordrer ministeren til nu at rette blikket mod andre områder af elmarkedet, som ikke fungerer optimalt, herunder enkelte elhandleres lempelige omgang med markedsføringsreglerne.
                                                                             
”Rapportens konklusion skærer igennem diskussionen af, om konkurrencen på elmarkedet fungerer eller ej. Det gør den. Jeg håber derfor, at ministeren nu vil fokusere på de reelle udfordringer, vi ser på elmarkedet. Her oplever vi i stigende grad, at nogle - heldigvis få - el- og gashandlere forholder sig meget frit til markedsføringsreglerne”, siger adm. direktør i Dansk Energi Lars Aagaard.

Omfanget af kunder, der eksempelvis har dårlige oplevelser, når de bliver ringet op af sælgere er stigende, og antallet af klager til Forbrugerombudsmanden på el- og gasområdet er steget markant de seneste år.