Nyhed

Europæisk tilsyn: Danskerne har rekordhøje elafgifter

Danske elkunder er de suverænt mest skattebebyrdede i Europa. For hver krone en dansker betaler for strøm, går 59 øre direkte i statskassen som skatter og afgifter, ifølge Dansk Energis opdaterede beregninger.

Ingen andre lande kommer i nærheden af det danske skattetryk på elregningen. Det er – set med danske briller – det mest iøjnefaldende resultat i den årlige statusrapport fra november 2015 fra ACER og CEER for de europæiske energimarkeder, som Energitilsynet nu omtaler i dag. For selvom engrospriserne på elmarkedet falder, så oplever de europæiske kunder stigende priser på grund af blandt andet skatter, skriver tilsynet.

- Rapporten understreger også, at energidelen blot udgør en sjettedel af den samlede elregning for danske husholdningskunder. Det betyder, at de mange danske elhandlere har meget små marginer at konkurrere på, siger Kamilla Thingvad, afdelingschef for detailmarked i Dansk Energi.

En rapport fra Copenhagen Economics viste for nylig, at konkurrencen er velfungerende på det danske detailmarked for el, blandt andet målt på, at danske elhandlere er blandt de elhandlere i EU-15 samt Norge, der har den laveste fortjeneste på husholdningskunder.

Transportomkostninger er også årsag til stigende forbrugerpriser, skriver Energitilsynet på baggrund af rapporten fra ACER og CEER. Danmark er blandt de lande, hvor transportomkostninger udgør den mindste del af elregningen.