DebatVarmepumpe stor

Energispareordning skal skabe gevinster for flest mulige

Skal der sikres lige konkurrence mellem energiarterne, er det vigtigt, at alle forpligtede parter har lige vilkår for løsning af opgaven. Det skriver Lars Aagaard, der er administrerende direktør Dansk Energi, i et indlæg om energispareordningen i Altinget i dag.

Når energiselskabernes energispareindsats skal indrettes for de kommende år, er det er vigtigt at træde et skridt tilbage og huske på, hvorfor energiselskaberne blev bedt om at løse energispareopgaven. Målet var at finde flest mulige energibesparelser, der battede og som gavnede flest mulige.

Siden ordningen blev oprettet for 10 år siden, har adskillige evalueringer vist, at det er lykkedes. Det kan også måles i store besparelser på husholdningers og virksomheders energiregninger. De senere år har ordningen bidraget til besparelser i størrelsesordenen 7 milliarder kroner årligt.

Det er vigtigt for Dansk Energi og gasselskaberne at fastholde denne effekt og troværdighed bag opgaven. Derfor bør indsatsen fastholde fokus på, at ordningens primære formål er at reducere slutforbrug effektivt. Det er ligeså vigtigt at sikre lige konkurrence mellem energiarterne, så kunderne behandles ens uanset hvilken energiart, der forsyner dem.

I dag er det sådan, at el- og gasselskaberne bidrager til at realisere energibesparelser, der svarer til knapt 95.000 danske husholdningers energiforbrug. Mens for eksempel olieselskaberne løfter en forpligtelse, der udgør knap 7.000 husholdningers energiforbrug. El- og gasselskaberne løfter altså en opgave der er næsten 15 gange større end olieselskaberne. Det er selvom, at gas- og elforbrug tilsammen kun er ca. 3 gange så stort som olieforbruget. Det betyder, at el- og gaskunderne har langt større omkostninger til energibesparelserne end oliekunderne.

Skal der sikres lige konkurrence mellem energiarterne, er det vigtigt, at alle forpligtede parter har lige vilkår for løsning af opgaven. Store varmepumper, ledningsoptimering og kollektive solvarmeanlæg, der står på Dansk Fjernvarmes ønskeliste, kan hver især være gode initiativer, men bør det betales af en energispareordning?

Mens kollektive solvarmeanlæg er produktionsenheder - og selvom, der er en kolossal mangel på store varmepumper, så bør man politisk spørge sig selv om, en energispareordning er den mest effektive vej til at fremme dem? Og endvidere om, det vil være fair, at alle energikunder skal yde bidrag til etablering af produktionsenheder eller optimeringer, som alene fjernvarmeselskaberne har mulighed for at realisere?

I vores optik må det have konsekvenser for målfordelingen, hvis Folketinget ønsker, at energispareordningen skal udbredes til også at give tilskud til produktionsteknologi. Og det må have konsekvenser for målfordelingen, hvis det skal gå til almindelige investeringer i fjernvarmesystemet, som evalueringer viser, ville have været gennemført uden energisparetilskuddet. For det kan vel ikke være meningen af el- og gaskunder skal betale for helt almindelige investeringer i fjernvarmesystemet? I så fald er vi i hvert fald ved at lave en PSO-lignende model.

Dansk Fjernvarme påstår, at fjernvarmekunderne er taberne i energispareindsatsen. Det kan vi ikke genkende. Alle bør være vindere, derfor håber vi, at der vil blive fundet en vej mod en energispareindsats der fortsat kan sikres effektive besparelser til gavn for flest mulige og for samfundet som helhed. Det er vores drivkraft for en fortsat dialog om rammerne for selskabernes arbejde.