NyhedEuropa

Samhandel er godt – lad os gøre det noget mere

Energitilsynet har netop annonceret den årlige markedsovervågningsrapport fra ACER, som er den europæiske sammenslutning af regulatoriske myndigheder. ACER konkluderer, at mindre end halvdelen af overførselskapaciteten er tilgængelig for handel på mere end to-tredjedele af de europæiske interconnectorer.

Dansk Energi mener, at der er behov for et langt stærkere samarbejde mellem de europæiske systemoperatører, og det er også en af ACERs bemærkninger i rapporten, hvor de fremhæver, at koordination af kapacitet på udlandsforbindelser langt fra lever op til EU-reglerne.

- I vores del af EU oplever vi samme problemstilling. De nordiske elproducenters muligheder for at handle på grænsen mellem Jylland og Tyskland er stærkt begrænsede. I 2015 var den gennemsnitlige handelskapacitet blot 13 procent. Det er alt for lidt, siger Christian Dahl Winther, konsulent i Dansk Energi, og fortsætter:

- hvis vi udnytter de forbindelser, som vi allerede har, så kan vi få langt højere værdi ud af den priskobling af de europæiske elbørser.

Et andet punkt, der også kræver øget samarbejde, er forsyningssikkerhed. ACER pointerer her vigtigheden i at se forsyningssikkerhed som et regionalt anliggende. De ansvarlige myndigheder skal i stigende grad gå sammen på regionalt plan og udarbejde analyser, der tager højde for både mulighederne for at dele ressourcer på tværs af grænser, men også at få en mere dækkende vurdering af tilgængelig produktionskapacitet.

- Da både elforbrug og elproduktion på vindmøller og solceller ofte samvarierer på tværs af landegrænser, så er det vigtigt at se på forsyningssikkerhed i et regionalt perspektiv, fortæller Christian Dahl Winther, og fortsætter:

- Dansk forsyningssikkerhed er allerede i dag meget afhængig af import fra vores nabolande, og derfor glæder jeg mig over, at ACERs vælger at pointere netop dette, og ser frem til at de ansvarlige myndigheder på europæiske plan løfter opgaven.