NyhedKina

Energivesteringer rykker til udviklingslandene

Fremtidens efterspørgsel efter nye kraftværker, vindmøller og solceller falder i langt overvejende grad i udviklingslandene og de asiatiske vækstøkonomier. Det fastslår ny rapport fra World Economic Forum, der blev fremlagt tirsdag ved det årlige økonomiske topmøde i Davos, Schweiz.

Denne uge mødes økonomer, direktører og politiske ledere ved World Economic Forums årsmøde i Davos, Schweiz. Her blev rapporten præsenteret tirsdag. Den giver anbefalinger til, hvordan verdens regeringer og erhvervsliv kan arbejde sammen om at imødekomme verdens hastigt stigende energibehov, og hvordan verdens cirka 1,2 mia. mennesker uden strøm kan få glæde af elektrisk lys, køling og internet frem mod 2040.

Det er ikke en lille opgave, og der skal mobiliseres enorme investeringssummer verden over, hvis fremtidens behov for elektricitet skal imødekommes. World Economic Forum forventer næsten en fordobling i energisystemets investeringsbehov udenfor OECD-landene frem mod 2040.

I alt vil op mod 140 trillioner kroner blive investeret i verdens energisystemer fra 2015-2040, heraf næsten to tredjedele uden for OECD. De store udviklingsøkonomier er kendetegnet ved, at en større andel af udbygningen er førstegangsinvesteringer. Det kan blandt andet kan ses på, at der her vil blive investeret relativt mere i infrastruktur og i vandkraft, hvor potentialet endnu ikke er fuldt udnyttet.

Derfor anbefaler World Economic Forum en generel strømligning af energipolitik og incitamenter. Hidtil har offentlige selskaber nemlig stået for 60-70 procent af investeringerne uden for OECD mod 45 procent i EU og 20 procent i USA. Dette vil dog næppe kunne fortsætte, når kapitalbehovet fordobles, hvorfor især private investorer må spille en større rolle.

Skal dette blive til virkelighed, forudsætter det, at lovgivere og myndigheder verden over arbejder aktivt for at sikre et godt miljø for investeringer. Samtidig må man gribe de muligheder for besparelser teknologiudvikling, digitalisering og stordriftsfordele tilbyder, lyder rapportens endelige konklusion.