EU

CO2 prisen i frit fald

Prisen på at udlede CO2 i EU er siden nytår faldet med omkring 30 procent og nåede torsdag ned på det laveste niveau i mere end et år.

Blandt eksperter er der forskellige forklaringer til det voldsomme fald i kvoteprisen. Det London-baserede medie Carbon-Pulse har spurgt en række handlere. Deres udlægning strækker sig over spekulation i markedet, faldende energipriser og nedgang i produktion i de energiintensive fremstillingsindustrier. Dansk Energis EU-chef, Jørgen Skovmose Madsen, mener der er grund til bekymring.

- Siden 2012 har man gennem forskellige politiske tiltag forsøgt at rette op på kvotemarkedet. I slutningen af 2015 var det, som om investorerne var begyndt at reagere, og prisen steg støt i det sidste halvår. Men på under en måned er prisen faldet så voldsomt, at kvoteprisen mere eller mindre er tilbage, hvor vi startede.

- Hvis kvotesystemet fremadrettet skal kunne drive investeringer i omstillingen til en mere bæredygtig økonomi, må Europas politikere – både i Bruxelles og i hovedstæderne – se alvorligt på udviklingen i kvotesystemet og agere derefter.

EU’s direktiv for handel med CO2-kvoter er i øjeblikket til revision, hvor en central del af forhandlingerne drejer sig om tildeling af gratis CO2-kvoter til de sektorer, der er udsat for konkurrence fra lande uden for EU. Argumentet er, at konkurrenter udenfor EU ikke betaler for CO2-kvoter, og for at bevare konkurrenceevnen skal denne del af europæisk industri tildeles CO2-kvoter uden at betale for dem.

- Vi skal naturligvis ikke drive fremstillingsindustri ud af Europa, men der har været tilfælde, hvor eksempelvis stålproducenter er blevet tildelt langt flere gratis kvoter, end de har behov for. Når de så sælger disse ekstra kvoter i markedet, presser det naturligvis CO2-prisen yderligere nedad. Der er helt klart plads til forbedringer på den front, siger Jørgen Skovmose Madsen.

Carbon-Pulse nævner, at den italienske industrigruppe Riva Group i 2014 modtog 7,2 millioner CO2-kvoter mere, end man havde brug for. Med dagens CO2-pris repræsenterer det en værdi på over 320 millioner kroner.

Når der udstedes flere gratis kvoter, end der er behov for, skyldes det, at gratis kvoter allokeres på baggrund af historiske produktionstal. Men Produktionen i den europæiske stål er faldet de senere år som følge af øget konkurrence fra blandt andet Kina, hvorfor stålproducenter i dag får flere CO2-kvoter, end de har behov for.

Europa-Parlamentet vil i løbet af 2016 forhandle om dets position i forhandlingerne. Herefter vil Parlamentet nå til enighed med EU's energiministre, før en reform af EU's kvotesystem kan blive en realitet. Europa-Parlamentets miljøkomite afholder en høring om emnet den 18. februar.

CO2 kvotepriser 2014-2015