Nyhed

Debat om fremtidens velfungerende el- og varmemarked

Hvordan fremtidssikrer vi vores samlede el- og varmeforsyning i Danmark? Det var overskriften på et større dialogmøde hos Dansk Energi fredag den 22. januar. Her blev der igen sat fokus på et af temaerne fra Dansk Energis debatoplæg ”Giv Energien Videre”.

I 2020 forventes over halvdelen af det danske elforbrug at være dækket af vindmøllestrøm alene. Dermed fortsætter forskydningen i balancen mellem kontrollerbar og ukontrollerbar produktion, og det var det centrale tema på fredagens debat.

- Det er en balancegang, vi er lykkedes med indtil nu. Men vi står i en situation med historisk lave elpriser i Norden. De er Europas laveste, og det sætter elproduktionen under pres, siger Stine Leth Rasmussen, der er afdelingschef i Dansk Energi. 

Hun påpeger, at det lige nu er sådan, at markedsprisen på elektricitet ikke understøtter investeringer i elproduktion, fordi indtægterne ikke står mål med omkostningerne. Det betyder også, at markedsprisen ikke giver et tilstrækkelig højt økonomisk grundlag for, at vindmøller og solceller kan klare sig uden støtte.

Blandt andre, deltog Energinet.dk også i debatten og fortalte om, hvordan EU-lovgivning spiller ind – også på vores forsyningssikkerhed.  Senest har EU-Kommissionen afvist Energinet.dk's anbefaling om at indføre en såkaldt strategisk reserve på Sjælland, der er nødvendig for at fastholde det nuværende forsyningssikkerhedsniveau.

Dansk Energi mener, at der er behov for at modernisere de regulatoriske rammer for, at vindkraft og kraftvarmeværker fremover, og i endnu større grad efter 2020, kan supplere hinanden i vores elsystem.