Fibernet

Rettidig omhu giver bedre bredbånd

I dagens udgave af Jyllands-Posten fremhæver energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, i et debatindlæg, at god mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for væksten og udviklingen af samfundet. Dansk Energi er enig og blandt energiselskaberne opleves en stor efterspørgsel efter fibernet til gavn for lokal vækst og udvikling.

Ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Christian Lilleholt, peger i dagens debatindlæg i Jyllands-Posten på netop offentliggjorte tal i telestatistikken, som viser, at flere og flere borgere har bredbånd med høje hastigheder, og at god bredbåndsdækning understøtter væksten og udviklingen rundt om i landet. Dansk Energi er enig i ministerens udsyn:

- Vi deler fuldt ud ministerens tilgang. Hurtigt bredbånd er godt på vej til at blive en kritisk forsyning på linje med el, vand og varme, og de fleste danskere er i dag meget afhængige af en hurtig og stabil bredbåndstilslutning i hjemmet og på arbejdet. Heldigvis gør de regionale energiselskaber rigtig meget for at komme bredt ud med deres fibernet, så også husstande og virksomheder i de mindre lokalsamfund sikres hurtigt bredbånd ligesom i byerne, udtaler Thomas Woldiderich, branchechef i Dansk Energi.

Ministeren erkender dog samtidig, at der stadig er områder rundt om i landet med dårlig bredbåndsdækning, og henviser til regeringens seneste vækstudspil, ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som blandt andet indeholder et forslag om en statslig bredbåndspulje på 300 millioner kroner til de områder af Danmark, der fortsat har meget dårlig bredbåndsdækning.

Derudover henviser ministeren til, at det også er blevet muligt at anvende BoligJobordningen til udrulning af bredbånd. Dansk Energi ser tiltagene som et skub i den rigtige retning, der kan give endnu flere danskere mulighed for at drage nytte af den digitale udvikling ved at øge adgangen til en digital infrastruktur i verdensklasse. Dog peger Dansk Energi på betydningen af, at offentlige tiltag bør strikkes sammen, så de ikke blot er kortsigtede lappeløsninger, men sikrer infrastrukturen på den lange bane. 

- Både bredbåndspuljen og bredbånd i BoligJobordningen er rettidig omhu, og noget som kan skabe stor gavn rundt om i landet. BoligJobordningen er målrettet alle borgere – uanset om man bor i byen eller på landet – mens den politiske udmøntning af bredbåndspuljen fortsat udestår. Da borgerne allerede er dækket ind, er det helt oplagt, at bredbåndspuljen øremærkes kommunerne, som man blandt andet også har gjort det i Norge. Kommunerne er dem der kan sikre, at bredbåndspuljen løber længst på literen og dermed gavner flest mulige borgere med bedre bredbånd, slutter  Thomas Woldiderich, branchechef i Dansk Energi.