Nyhed

Eksportstrategi for energi vinder momentum

Danske energiløsninger er i stor efterspørgsel verden over, fordi vi har truffet beslutningen om at omstille energisystemet tidligt. Men vi skal fortsat udvikle os og blive bedre. Derfor tager Dansk Energi godt imod regeringens udmelding om en eksportstrategi, der skal fastholde dansk førerposition.

Mandag underskrev energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt en aftale med de kinesiske myndigheder i Beijing. Danske virksomheder skal fremover hjælpe kineserne med at integrere mere vindenergi i elsystemet – noget vi er verdensmestre i.

Det er en succeshistorie og et godt eksempel på, hvordan ambitiøs innovationspolitik, stabile rammevilkår og offentligt-privat samarbejde om eksportfremstød kan kaste konkrete aftaler og ordrer af sig. I en verden, der i de kommende årtier skal invester mange billioner dollars i nye energisystemer, tilhører fremtiden dem, der kan udvikle, demonstrere og sælge nye effektive energiløsninger.

- Derfor er vi glade for, at energiens minister nu tager vores anbefaling til sig med et initiativ om en eksportstrategi, der skal få danske løsninger endnu længere ud i verden.

Lars Christian Lilleholt optræder med en kronik i dagens Børsen. Her fortæller han, at en eksportstrategi skal optimere samarbejdet mellem myndigheder og erhvervsliv, eksempelvis når danske eksperter rådgiver energimyndigheder i verdens vækstøkonomier.  Samtidig skal vi føre en ambitiøs og målrettet forskningspolitik.

- Det tredje ben, en eksportstrategi skal hvile på, er gunstige rammevilkår, der sikrer investeringer, skriver ministeren. Det har han helt ret i. Vi må indrette vores energipolitik sådan, at private fonde og investorer har en langsigtet horisont for deres investeringer, siger Anders Stouge:

- Det må vi arbejde på, både herhjemme og i Europa, der trods alt er vores største marked. På den måde kan vi også eksportere det gode regulatoriske eksempel til resten af verden.

Dansk Energi og Dansk Industri har tidligere opfordret regeringen til at formulere en dansk eksportstrategi for energisektoren, ligesom den blandt andet kendes fra landbrugsområdet.