Nyhed

Vedvarende energi når nye højder

Til trods for den lave oliepris investeres der mere end nogensinde i vedvarende energi. Sidste år blev installeret vindmøller, solceller og andre vedvarende energiformer for i alt 2250 mia. kroner, især i de store vækstøkonomier. Det viser ny opgørelse fra analysebureauet Bloomberg.

Selvom gas- og oliepriserne viste historisk fald, blev 2015 et nyt rekordår for investeringer i vedvarende energiformer verden over. Alene Kina investerede mere end 750 milliarder kroner. Det er en meget interessant tendens, der er drevet af en række forskellige faktorer, vurderer Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef i Dansk Energi.

- I Kina har især partikelforureningen i byerne som følge af de mange kulfyrede kraftværker været en vigtig drivkraft, og i Japan har man set en markant udbygning af solceller på hustage i det seneste år. I det hele taget blev der i 2015 investeret mere i vedvarende energi, end der sammenlagt blev investeret i olie, kul og gas.

Efter et fald i investeringer i vindenergi i starten af 2010’erne, er også denne sektor kommet stormende tilbage, og investeringsniveauet satte rekord i både 2014 og 2015.

- Kina forventes at udbygge med 20GW vindkraft om året frem til 2020, og også markeder som Iran og Sydafrika forventes at tiltrække vindinvestorer. Det skaber en række muligheder for at fortsætte den markante eksportfremgang, vi har oplevet i de seneste år, fortæller Jørgen Skovmose Madsen.

Den danske energi- og klimaminister er i disse dage i Kina for at underskrive en samarbejdsaftale med Kinas energiministerium. Samarbejdsaftalen har fokus på at øge fleksibiliteten på kinesiske kraftværker, så kineserne bedre kan integrere vindmøllestrømmen i elnettet.