Debat

Sorte energiafgifter

Den stadigt grønnere el er en effektiv erstatning for fossile brændsler. Men i Danmark er afgiften på grøn el næsten 5 gange højere end på fyringsolie. Det giver ingen mening og ingen tilskyndelse til at erstatte det fossile med det grønne. Derfor skal vi have lavet om på energiafgifter i Danmark. Det skriver Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi i dagbladet Information i dag.

Der var engang, hvor energiafgifterne bidrog til at sikre politiske mål og visioner. Politikerne havde dengang set, at hvis Danmark, skulle klare sig igennem 70’ og 80’ernes energikriser, så skulle vi bruge mindre energi. Siden er megen vind blæst gennem møllevingerne, og verden er i dag en anden. Sidste år kunne vores vindmøller dække 42 procent af vores elforbrug, og om få år vil hele Danmarks forbrug af el og varme kunne dækkes af vedvarende energikilder. Vi er ved at revolutionere vores energisystem til at kunne levere renere energi - og den stadigt grønnere el er en effektiv erstatning for fossile brændsler. Men vores afgifter følger ikke med. I Danmark er afgiften på grøn el næsten 5 gange højere end på fyringsolie. Det giver ingen mening og ingen tilskyndelse til at erstatte det fossile med det grønne. De danske energiafgifter skal understøtte den omstilling, vi er midt i. Alt andet er sort. Vi skal hurtigst muligt have vores energiafgifter med ind i dette århundrede. Det er af allerstørste betydning, og det haster.