Giv energien videre

De næste skridt mod et Danmark uafhængigt af fossile brændsler skal finde en ny balance – ikke mindst med fokus på, at energibranchen fortsat leverer job og eksport til Danmark. Sådan lyder det fra formanden for kommissionen, Niels B. Christiansen, der er administrerende direktør i Danfoss.

Energibranchen sitrer af spændte forventninger op mod 1. april, hvor Engrosmodellen træder i kraft og giver en ændret rollefordeling mellem elhandlere og elnetselskaber.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) opgiver i hvert fald i denne folketingssamling at erstatte det lovfæstede Energisparerådet med paneler, efter at lovudkastet har været udsat for omfattende kritik i høringen.

Vi er blandt verdens bedste til at gøre vores strøm grønnere med vind, sol og biomasse. Men Danmark udnytter ikke den stadigt grønnere strøm til varme i vores huse eller i vores transport. Sådan lyder Dansk Energis kommentar til den nyudnævnte energikommission, hvis vigtigste opgave bliver at belyse, hvordan vi tilpasser den samlede energipolitik og sikrer, at Danmark bliver langt bedre til at anvende og eksportere vores strøm.

Forbrugerombudsmanden har anmodet en række teleselskaber om at ændre deres markedsføring af bredbånd, så det står mere klart for forbrugerne, hvad de får og ikke får, når de ser et tilbud. Forbrugerombudsmanden henviser til gældende oplysningskrav i retningslinjer for markedsføring af bredbåndsforbindelser.