Nyhed

Elforsyningsloven udskudt

Den kommende elforsyningslov og dermed den kommende regulering af de danske elnetselskaber er udskudt. Det har energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, orienteret forligskredsen om, skriver Energiwatch.

En ny elforsyningslov er en af anbefalingerne fra elreguleringsudvalgets arbejde. Den nye elforsyningslov vil blandt andet ændre på den økonomiske regulering af netselskaber, og forventes at skabe mere moderne rammer for elproduktion, herunder en tilpasset reguleringen af kraftværkerne, der matcher nutidens marked. 

Meldingen om, at myndighederne udskyder elforsyningsloven, og dermed også blandt andet implementeringen af den nye regulering, bliver taget til efterretning hos Dansk Energi.

- Myndighederne har vurderet, at det er urealistisk, at den nye lovgivning på hensigtsmæssig vis kan være på plads med effekt fra 1. januar 2017. Det tager vi til efterretning, og urealistiske planer skal selvfølgelig korrigeres. Men vi gør opmærksom på, at det lige nu skaber yderligere uvished om fremtiden, som ikke må komme selskaberne og dermed kunderne til last, siger Anders Stouge, der er vicedirektør i Dansk Energi.

Han understreger, at når selskaberne ikke kender rammerne for fremtiden, så påvirker det deres investeringer og drift og dermed i praktikken også deres produkt. Det vil i værste fald få konsekvenser for kunderne.

- I dag har de danske elkunder både muligheder og et slutprodukt, der er i verdensklasse. Vi skal være bevidste om, at manglen på afklaring kan rokke ved grundlaget for, at vi kan levere fast høj kvalitet til de rigtige priser, siger Anders Stouge.

Han opfordrer nu myndighederne til også at få gjort noget ved den meget store sagspukkel i Energitilsynet, der i dag er en vigtig årsag til, at mange selskaber ikke har klarhed om deres nuværende rammer.

- Energitilsynet mangler at afslutte mange selskabers reguleringsregnskaber helt tilbage til 2005. Det er svære vilkår at agere under for selskaberne, og det er afgørende, at det efterslæb ikke fortsætter over i en ny regulering, siger Anders Stouge.

Han påpeger, at det særligt bliver de sidste seks måneder frem til den 1. januar 2018, der bliver afgørende for den nye tidsplan, da det bliver den periode, som Energitilsynet og herefter selskaberne i praksis har til at blive klar.