Nyhed

Dansk Energi efterlyser fokus på nuværende udfordringer

Det Miljøøkonomiske Råd offentliggør i dag en såkaldt miljøøkonomisk vismandsrapport. Her kigger Rådet nærmere på de udfordringer, der knytter sig til Danmarks målsætning om at være hundrede procent fri for fossile brændsler i 2050. Dansk Energi savner fokus på de udfordringer, der knytter sig til den danske energipolitik på kort og mellemlang sigt.

Det er positivt, at Det Miljøøkonomiske Råd igen peger på behovet for en omlægning af de afgifter, der i dag modarbejder en hensigtsmæssig omlægning af energiforbruget, og øger omkostningerne ved at nå vores klimamål. Rådet har også en vigtig pointe i, at tilpasningen bør ske over lang tid, og at energi- og klimapolitikken bør fastlægges på en troværdig og hensigtsmæssig måde. Det mener Dansk Energi, der dog påpeger, at vi står overfor en række udfordringer, der trænger sig på her og nu i den danske energipolitiske situation. Og det er et langt vigtigere spørgsmål, end hvad der præcis skal ske i 2050 - og om omkostningen ved målet om fossilfrihed muligvis er på 0,4, 0,5 eller 0,6 procent  af BNP i 2050.

- Det ville være mere interessant, hvis Det Miljøøkonomiske Råd brugte mere krudt på de udfordringer, der tegner sig på den korte bane, siger Stine Leth Rasmussen, der er afdelingschef i Dansk Energi.

Hun henviser til Dansk Energis udspil ”Giv energien videre”, der netop stiller skarpt på seks konkrete udfordringer for energipolitikken de kommende år. Udfordringer, der bør præge den energipolitiske debat frem mod en ny energiaftale, for perioden efter 2020. Den debat er ifølge Dansk Energi langt mere relevant at tage fat på, end teoretiske scenarier, der ligger mere end 30 år ude i fremtiden. 

- Vi skal hurtigst muligt finde varige løsninger på, hvordan vi får elektrificeret større dele af vores energiforbrug, så vi bruger færre fossile brændsler og øger værdien af den grønne strøm. Vi skal også finde løsninger på, hvordan vi får reformeret vores afgifter, så de understøtter grøn omstilling og ikke mindst, hvordan får vi integreret de fluktuerende energiformer på en holdbar måde i vores energisystem, siger Stine Leth Rasmussen.