Selskabsnyt

Ny el-forlovelse del af fusions-tendens

I dag indgik bestyrelserne i de to jyske energiselskaber Himmerlands Elforsyning og EnergiMidt aftale om fusion af de to selskaber. Dermed fortsætter den tendens, der er til konsolidering blandt elselskaber. Konsolideringen skyldes blandt andet, at energiselskaberne skal løfte stadig komplekse opgaver i det moderne elsystem.

En række af fusioner har i de seneste år præget den danske elsektor. Tendensen ser ikke ud til at aftage. Det er dagens udmeldinger om fusionsplaner mellem Himmerlands Elforsyning, HEF, og EnergiMidt endnu et billede på. Dermed fortsætter sektoren med at have en strukturudvikling, det vil sige udvikling mod færre men større enheder, der bevæger sig endnu hurtigere end landbrugets.

I 1999 var der næsten 200 elnetselskaber i Danmark, mens der i dag er 60 elnetselskaber. Siden 2006 har elnetselskaberne endvidere skåret driftsomkostningerne med 40 procent.

- Dagens nyhed illustrerer, at selskaberne selv søger sammen. Det sker også i form af, at flere selskaber samarbejder på områder, når det er bedst for kunderne. Danske netselskaber har over en årrække formået at effektivisere driften og distribuere strøm til danske elkunder til en stadig lavere pris per kWh, fortæller Filip Marott Sundram, afdelingschef i Dansk Energi:

- Samtidig skal de fortsat levere et godt kerneprodukt – nemlig strøm i stikkontakten, som der er 99,997 procent af tiden.

Men vi skal være opmærksomme på, at den fremtidige regulering understøtter en fortsat konsolidering, pointerer Filip Marott Sundram:

- Her er det blandt andet centralt at sikre et niveau for den såkaldte WACC, der fortsat gør det attraktivt at investere og effektivisere i sektoren, siger Filip Marott Sundram, afdelingschef i Dansk Energi.

I efteråret 2014 anbefalede Elreguleringsudvalget, at netselskaberne fremover bør kunne opnå et forretningsmæssigt afkast af deres investeringer. Derfor blev der i august 2015 nedsat to arbejdsgrupper, der skal udarbejde nye modeller for hhv. benchmarking af netselskaberne og den såkaldte WACC, der dækker over det afkast, netselskaberne må hente af deres investeringer.