NyhedEarth Hour

Drop bøffen i stedet for at slukke lyset

Frederikshavn Kommune bruger et forkert symbol, når de, som led i en klimakampagne, opfordrer folk til at spare på strømmen. Sådan lyder det fra Dansk Energi, der reagerer på, at Frederikshavn Kommune lørdag den 19. marts slukker lyset i en time for at deltage i WWF Verdensnaturfondens Earth Hour 2016.

Strømmen i Danmark har aldrig været mere klimavenlig, og det er grunden til, at strøm er løsningen på klimaudfordringerne og ikke en del af problemet. Derfor mener Dansk Energi, at det er de forkerte symboler, der bliver taget i anvendelse, når Frederikshavns Kommune opfordrer borgerne til at slukke lyset.

- Det er gammeldags og forkert, siger Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi til DR Nordjylland. Han mener i stedet, at kommunerne bør fokusere andre steder:

- Det, vi selv kan gøre som individer, handler om, hvilken bil vi køber, hvordan vi varmer vores huse op, og hvad for noget mad vi spiser. Derfor havde det da været langt mere relevant, hvis Frederikshavns Kommune havde besluttet sig for at tage en aften, hvor de blev vegetarer, siger Lars Aagaard.

Borgmesteren i Frederikshavn, Birgit Hansen, holder dog fast i planerne om en lysfri time.

- Selv strøm skal jo produceres, og der bruger man stadig olie og kul og andet til at trække de her turbiner, siger Birgit Hansen til DR Nordjylland.

Elektriciteten i Danmark kom i 2015 primært fra vedvarende energikilder. En ny opgørelse fra Energinet.dk viser, at 58 procent af det danske elmix blev produceret fra vind, sol og vandkraft, 13 procent fra afbrænding af affald og biomasse, og 25 procent var fra kul og gas. De sidste fire procent blev produceret på atomkraftværker i Sverige og Tyskland. I praksis er brugen af olie udfaset i elsystemet.

Earth Hour er en klimakampagne, der er blevet sat i gang af WWF Verdensnaturfonden, og den finder sted den 19. marts.