EU

Vi skal spare på den rigtige energi

Torsdag mødtes repræsentanter fra Europa-Parlamentet og Kommissionen med Folketinget og energisektoren i Danmark. På dagsordenen var EU's Energiunion, og hvordan Danmark kan bidrage til et Europæisk energisystem med billig, sikker og vedvarende energi.

EURFORES, et tværpolitisk forum for energipolitik, med deltagelse fra Europa-Parlamentet og fra EU’s 28 nationale folkevalgte afholdt torsdag en workshop i København. Formålet med mødet var at give danske og europæiske repræsentanters bud på, hvad EU's store energipolitiske flagskib, Energiunionen, kan gøre for Danmark – og hvad Danmark kan gøre for energiunionen.

Jeppe Kofod, MEP for Socialdemokraterne, der havde indbudt til mødet, lagde i sit oplæg vægt på, at en tættere energiunion blandt andet handler om myndighedernes samarbejde. I januar lancerede Jeppe Kofod sammen med 19 andre medlemmer af Europa-Parlamentet et manifest for vindkraft i Nordsøen, der kalder på bedre koordination af nationale regler og udbud for at omdanne regionen til et grønt kraftværk for Europa.

- Nordsøen går foran som eksempel på regionalt samarbejde, der i fremtiden kan danne skole for modeller og regler, når andre regioners energisystemer skal integreres, forklarede Jeppe Kofod.

Morten Bæk, direktør for Energistyrelsen, fortalte om den danske succeshistorie med grøn omstilling og om, hvordan Danmark også fremadrettet vil udskifte kul med grønne energiformer:

- Vi udskifter kul med biomasse i kraftvarmesektoren. Men vi ønsker også at bruge vindmøllestrøm i varmepumper i decentral fjernvarme. Her er det imidlertid en udfordring, at afgifterne fordrejer regnskabet til fordel for biomasse.

Han bakkes op af Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi, der i sit oplæg lagde vægt på, at vi sparer på den rigtige energi:

- Vi skal gøre forbrugskagen mindre – men vi skal samtidig gøre VE-stykket større. Derfor må vi have fokus på at fremme integrationen af blandt andet eldrevne varmepumper i varmesektoren, var hans budskab.

Anders Stouge anbefalede blandt andet, at man i EU afskaffer den såkaldte primære energifaktor for elektricitet, der i dag betyder, at en besparelse i elforbruget vægtes højere end andre besparelser. Det gav mening dengang man måtte brænde 2,5 kJ kul af for at levere 1 kJ elektricitet. Men i dag, hvor det meste af vores strøm i Danmark kommer fra vindmøller, diskriminerer faktoren imod brugen af grøn strøm.