PSOVarmepumpe

Regeringen vil se på PSO-afgiften

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, mener, at PSO-afgiften er blevet for høj. Det siger han i mandagens udgave af Dagbladet Børsen. Dansk Energi påpeger, at PSO-regningen er steget som følge af historisk lave elpriser. Det vil være godt for grøn omstilling at flytte PSO væk fra elregningen, fordi det vil give en samfundsøkonomisk milliardgevinst.

Lars Christian Lilleholt vil nu tage fat i partierne bag energiforliget i 2012 og diskutere finansieringen af grøn omstilling, og om der er politisk opbakning til at foretage justeringer af aftalen.

- Den samlede regning for den grønne energipolitik er blevet for stor. Jeg vil tage initiativ til, at vi får en snak om det både i forligskredsen og bredt i Folketinget, siger Lars Christian Lilleholt til Børsen.

- PSO hæmmer brug af den stadigt grønnere el i Danmark. Derfor er det helt klart, at det vil bane vejen for grøn omstilling at fjerne PSO’en helt fra elregningen, siger Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi til P1 Morgen og fortsætter:

- Energiforliget er åbnet to gange, og nu bliver der åbnet for samme diskussion for tredje gang på tre år. Dem der mener, at den nuværende måde at finansiere den grønne omstilling giver ro, må leve i en anden verden. Der er tradition for, at man har langsigtet forlig på finansloven, som man bakker op om. En løsning med PSO på finansloven giver mere ro til investorerne, og derfor håber vi, at regeringen lægger sig fast på en finanslovs-løsning, siger Lars Aagaard.

Han henviser til, at samfundet kan få langt større gavn af den historisk lave elpris og den stadigt grønnere strøm i eksempelvis opvarmningen ved, at PSO’en rykker væk fra elregningen. For en dansker med varmepumpe er der eksempelvis en årligt gevinst på cirka 1800 kroner i at flytte PSO’en væk fra elregningen.

En række energipolitikere fra oppositionen efterlyser den samlede analyse af skatter og afgifter på energiområdet, som har været ventet længe.

- Vi skal have en afgiftsanalyse, fordi vi ved, at den høje afgift på el er med til at skade, at vi bruger el i varmesektoren, som ellers var planen. Vi kunne godt bruge noget af den vind, vi sælger ganske billigt, til i stedet at varme op i vores huse, siger formand og energiordfører for SF, Pia Olsen Dyhr til Ritzau.

PSO-afgiftssystemet er blevet underkendt af EU-Kommissionen, og derfor skal et nyt system være på plads inden nytår. SKAT har tidligere beregnet, at det vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 1,5 milliarder kroner, hvis PSO’en fremadrettet bliver finansieret over finansloven.