BiomasseBiomasse

Flere biomassekedler forhindrer ikke stigning i varmeregning

Når det såkaldte grundbeløb betalt via PSO på elregningen udløber ved udgangen af 2018, vil varmeregningen stige for mange varmeforbrugere. Det fremføres ofte, at varmeværkerne kan undgå stort set hele prisstigningen, hvis de får lov at fyre med biomasse. Nye beregninger fra Dansk Energi viser imidlertid, at det langt fra er tilfældet.

Grundbeløbet til decentral kraftvarme bortfalder ved udgangen af 2018. Det er en velkendt rammebetingelse, som i sig selv medvirker til at nedbringe omkostningerne til finansiering af energipolitikken gennem PSO.

Det vil imidlertid føre til varmeprisstigninger for en standardforbruger på omtrent 4.600 kroner om året. For at undgå prisstigningen ser de decentrale kraftvarmeværker derfor efter andre produktionsmuligheder end naturgas.

- Det fremføres ofte i debatten, at grønt lys for biomassekedler på alle decentrale værker er løsningen på prisudfordringen i 2018. Men etablering af flere biomassekedler vil ikke holde varmekunderne skadesløse. Vores beregninger viser, at prisen stadig vil stige med mellem 3.800 og 4.300 kroner om året. Derudover vil staten miste indtægter fra tabte energiafgifter. Men endnu mere alvorligt, så forpasser vi en oplagt chance for at skabe et sammenhængende energisystem, hvor grøn el fra for eksempel vindkraft udnyttes til eldrevne varmepumper, siger Thomas Capral Henriksen, chefkonsulent i Dansk Energi.

Grunden til at varmeregningen vil stige, selv med en biomassekedel er, at naturgasprisen for tiden er meget lav, og når støtten fra grundbeløbet som planlagt forsvinder, vil værkerne skulle investere i biomassekedler, hvis de forsøger at gå den vej. I dag er det kun tilladt for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker at installere en biomassekedel, hvis biomassekedlen etableres til at dække et øget varmebehov i forbindelse med en udvidelse af et fjernvarmeområde.

- Varmepriserne vil uundgåeligt stige for mange varmekunder, når grundbeløbet forsvinder. Man kan imødegå noget af denne prisstigning ved at fremme eldrevne varmepumper. Bedre rammer for eldrevne varmepumper er det smarte valg, der gavner samfundsøkonomien og statens finanser – samtidig med, at varmekunderne reddes fra de værste prisstigninger, siger Thomas Capral Henriksen.

Eldrevne varmepumper vil kunne begrænse kundernes varmeprisstigning på linje med biomassekedler.

Varmeprisstigningen kan endda blive mindre, hvis der gives et anlægstilskud til varmepumperne, og PSO’en flyttes væk fra elregningen, fordi det dermed bliver billigere for værkerne at anvende el til en varmepumpe.