EUEuropa

EU’s energikommissær besøger Danmark

Den danske energisektor satte fokus på, hvordan elektrificering, grøn energiteknologi og et tættere energimarked skal bidrage til et grønnere, stærkere og rigere Europa, da EU’s energikommissær besøgte København.

En af de mest centrale personer i europæisk energipolitik, den spanske EU-kommissær for energi- og klima, Miguel Arias Cañete har i dag besøgt Danmark. Her mødtes han med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, samt med repræsentanter fra hele den danske energisektor.
 
Dansk Industri og Dansk Energi havde sammen inviteret kommissæren til en rundbordsdiskussion med deltagelse fra en række af de største danske virksomheder inden for energisektoren. Her var temaet, hvordan Danmark kan bidrage til en velfungerende europæisk energiunion, og hvordan EU bedst kan nå klimamålsætningen om at udlede 40 procent mindre CO2 i 2030.
 
- Energisektoren er krumtappen i vores grønne omstilling. Det gælder i Europa i almindelighed og i Danmark i særdeleshed, fortæller Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi:
 
- Men når vi skal skære CO2 udenfor kvote-sektoren, altså i opvarmning, i transport og i landbrug, må vi arbejde på at bruge den vedvarende el til mere. For eksempel i små og store eldrevne varmepumper og i elkøretøjer.
 
Han brugte videre mødet med energikommissæren til at understrege vigtigheden af at integrere Europas elmarkeder bedre, hvis EU effektivt skal kunne nedbringe afhængigheden af importeret energi og samtidig bevare industriens konkurrenceevne. Her spiller Kommissionen og EU’s fælles energimyndighed ACER en central rolle.
 
- Norden står klar som et kraftværk, der kan levere billig vind- og vandkraft til det europæiske kontinent. Men vi oplever gang på gang, at elmotorvejen sydpå blokeres ved den tyske grænse. Det går stik imod alle hensigter om et frit marked for energi. Derfor benyttede jeg lejligheden til endnu engang at opfordre kommissionen til at tage affære, fortæller Lars Aagaard.
 
En række projekter rundt om Danmark står højt på Kommissionens ønskeliste for nye energikorridorer. Ét af disse, det såkaldte Viking-link fra Jylland til England, har længe været i undersøgelsesfasen, uden en endelig beslutning.
 
Lars Aagaard håber derfor, at de danske og britiske energimyndigheder vil træffe en positiv beslutning inden længe, for derved at fremme integration af energimarkederne i Nordsøregionen, som også energikommissær Cañete har efterlyst.