Nyhed

Fundamentet for meget mere, end vi kan forestille os

Udover at styrke konkurrence og innovation kan Engrosmodellen og den opgraderede DataHub blive en ”game changer” for evnen til at integrere vedvarende energi, spår Energinet.dk.

Der har været vanskeligheder og forsinkelser undervejs. Men om to uger er Engrosmodellens nye regler en realitet, og kundernes oplevelse af at have et forhold til både en leverandør og en transportør af strøm er fortid. Det enorme arbejde, der har ligget bag den tilsyneladende enkle ændring, betegner detailmarkedschef Signe Horn Rosted som en udfordrende, men positiv oplevelse her lige før målstregen.

– Det har været en spændende rejse og med et supergodt samarbejde med branchen som en af de meget positive oplevelser. Det har været svært, og der har bestemt været bump på vejen, men nu er den her, og perspektiverne er store, siger Signe Horn Rosted i et interview med ENERGI.

Hun har stor tiltro til, at det umiddelbare mål med de nye regler vil blive opfyldt: En forstærket konkurrence på elmarkedet med lige vilkår for alle. Signe Horn Rosted spår også, at vi inden for en overskuelig årrække, vil have et elmarked, hvor produkterne spænder langt videre end i dag og har et stort element af ”smart” indhold.

– Den Engrosmodel vi får nu er en ”plus-version” af den, der oprindelig var planlagt, og den er fundamentet for meget mere, end vi kan forestille os i dag. Når vi får flexafregning af forbrugerne med, vil det blive startskuddet til en masse innovation og nye forretningsmodeller, hvor kerneproduktet - elsalg – måske ender med at blive et biprodukt i forhold til andre ydelser som for eksempel at styre husholdningers forbrug, siger Signe Horn Rosted.

Det er ydelser, der muliggøres af registreringerne i den fælles DataHub, som på sigt skal rumme 42 milliarder aflæsninger om året, når der er indført timebaseret afregning, og alle danskere har fået en ny fjernaflæst elmåler i 2020. I første omgang er flexafregningen dog udskudt på ubestemt tid.

Den sidste gevinst ved Engrosmodellen – og måske den mindst italesatte på forhånd – er muligheden for på sigt at kunne understøtte integrationen af mere vedvarende energi i systemet. Med DataHub som fundament vil elkunderne kunne blive belønnet for at bruge strøm, når vinden blæser, og el er billig, og reducere forbruget, når el er dyr. Og for kunderne vil gevinsterne stige i takt med at for eksempel elbiler, solceller og nye batteri- og lagringsteknologier vinder frem, påpeger Signe Horn Rosted.

Dette er et uddrag. Læs hele interviewet med Signe Horn Rosted i Nyhedsbladet ENERGI, der udkommer 17. marts med et stort tema om engrosmodellen.