NyhedNye regler på elmarkedet 1. april 2016

Erhvervskunder skal være opmærksomme på nye regler

1. april 2016 træder helt nye regler på elmarkedet i kraft. Det indebærer, at elleverandørerne i Danmark fremover skal opkræve skatter, afgifter og tariffer for 31,5 mia. kroner. En risiko af den størrelsesorden betyder, at nogle erhvervsdrivende elkunder vil opleve krav om sikkerhedsstillelse fra deres elleverandører, som følge af nye regler fra SKAT.

Fremover vil alle danske elkunder, også de erhvervsdrivende, kun modtage én samlet regning for elforbrug og nettransport – også selvom elleverandør og netselskab er to forskellige selskaber. Som noget nyt vil elleverandøren udsende den samlede regning og være den primære kundekontakt i forbindelse med spørgsmål om for eksempel forbrug eller flytning.
 
- Det er meningen, at det skal være lettere at være erhvervsdrivende elkunde i Danmark. De nye regler indebærer dog en række ændringer, som erhvervsdrivende kunder bør være opmærksomme på, siger Kamilla Thingvad, afdelingschef i Dansk Energi med ansvar for detailmarkedet.
 
Hun henviser blandt andet til et krav fra SKAT om, at elleverandører ikke må fakturere erhvervskunder for elafgifter, før de har modtaget information om det faktiske faktureringsgrundlag.
 
- De nye regler kan betyde, at nogle elleverandører bliver nødt til at justere deres betalingsvilkår overfor erhvervskunder. Alt afhængig af en erhvervskundes betalingsevne kan elleverandører, også i større udstrækning end i dag, få behov for at rejse krav om sikkerhedsstillelse, siger Kamilla Thingvad.
 
Dansk Energi påpeger, at de nye regler generelt bliver præget af en højere grad af aftalefrihed for erhvervskunder, end det er tilfældet i dag. De erhvervsdrivende bør derfor i højere grad selv afsøge deres muligheder og vilkår på elmarkedet.