EUKinagade

Kinesisk CO2-marked kan snart være verdens største

Kina udruller i 2017 sit eget CO2-kvotehandelssystem, der kan blive dobbelt så stort som EU’s eget CO2-marked i 2020, vurderer EU-Kommissionen. Med den globale udbredelse af handel med CO2-kvoter er tiden inde til en grundig reform af EU’s kvotesystem, lyder opfordringen fra Dansk Energi.

Jos Delbeke, der er Kommissionens embedsmand med ansvar for klimapolitik, var torsdag kaldt i samråd af Europa-Parlamentets energi- og industriudvalg om den kommende reform af EU’s kvotehandelssystem, ETS. Flere af parlamentets store partigrupper har udtrykt bekymring for, at reformen vil føre til en højere pris på CO2-kvoter, der vil føre til tab af arbejdspladser i de industrivirksomheder, der bruger meget energi.

Jos Delbeke måtte minde udvalget om, at der endnu ikke har været beviser på, at EU’s klimapolitik har ført til tabte arbejdspladser i EU.

- Der er ikke meget, der tyder på, at industrien lider stor overlast af EU’s klimapolitik. Kvoteprisen er på sit laveste i tre år. Desuden har den energiintensive industri fået rigtigt mange gratis kvoter, og i dag er der et meget stort overskud af CO2-kvoter på EU’s CO2-kvotemarked, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi. 

Han fremhæver behovet for at fjerne en stor del af de overskydende kvoter fra markedet og nedskære fordelingen af gratis kvoter, som det vigtigste element i en reform der skal give de rigtige investeringssignaler.  

Jos Delbeke understregede desuden, at der i reformen af kvotesystemet fortsat skal tages højde for de sårbare industriers konkurrenceevne, så længe andre store økonomier ikke tager lignende tiltag. Det skal blandt andet ske ved større belønninger til de virksomheder, der præsterer bedst.  

- Det er positivt, at flere af de store økonomier, specielt Kina, nu også implementerer CO2-markeder. Det er dog en misforståelse, at grønne investeringer nødvendigvis hænger omvendt sammen med konkurrenceevne, og når andre store lande uden for EU introducerer kvotemarkeder, er der meget få argumenter for fortsat særbehandling, siger Anders Stouge og tilføjer:

- Virksomheder, der i dag laver de nødvendige investeringer i at øge deres energiproduktivitet, vinder på den lange bane i forhold til konkurrenterne. Selvfølgelig skal der findes den rette balance i forhold til, hvor tidligt og hvor meget der investeres, men et velfungerede kvotesystem, der rettidigt fungerer i EU, vil i sagens natur give europæiske virksomheder et forspring i takt med, at flere lande implementerer lignede tiltag.

OECD offentliggjorde sidste uge en rapport, som konkluderer, at en ambitiøs klimapolitik kun i begrænset omfang påvirker eksportvirksomheders konkurrenceevne. Samtidig påvises der en positiv effekt i innovationen og eksport af klimateknologier i de lande og regioner, der fører en grønnere politik.

Relaterede links