Nyhed

Få klager over spændingskvalitet

Hvis lysene i en bygning pludselig begynder at blinke på grund af flimmer, eller apparater går i stykker på grund af for høj spænding, kan det være spændingskvaliteten i elnettet, den er gal med.

Antallet af berettigede kundeklager over spændingskvaliteten i elnettet ligger imidlertid på et lavt niveau (ca. 100), og antallet af klager var i 2015 klart mindre end i 2014, viser en opgørelse fra Dansk Energi.

- Vi har i nogle år har ført statistik over klager over spændingskvaliteten - herunder hvor stor en andel af klagerne fra forbrugere og producenter, der er berettigede samt hvilke løsninger, der er anvendt til at løse berettigede klager. I 2015 er der indberettet statistik for spændingsklager fra selskaber med i alt ca. to millioner kunder. Det svarer til ca. 60 procent af det samlede kundeantal på landsplan, fortæller civilingeniør Henrik Hansen fra Dansk Energi.

I alt er knap en tredjedel af klagerne berettigede. De ikke-berettigede klager er, hvor kravene til spændingskvalitet enten er overholdt, eller hvor det er kunden selv, som er årsag til forstyrrelsen.

De indberettede klager kommer fra forholdsvis få (men store) selskaber, men skaleres klagerne op til landsplan, ville der have været i alt 318 klager, hvoraf de 104 ville være berettigede. Det er således ca. 0,003 procent af kunderne, som havde en berettiget spændingsklage i 2015.

I ca. 40 procent af tilfældene løses problemet ved at ændre trinindstilling på en netstation, og 45 procent løses yderligere ved vedligehold, omlægning eller forstærkninger af elnettet. Det er kun ca. en fjerdel af hændelserne, der kræver en egentlig forstærkning for at udbedre årsagen til klagen.

- I de resterende tilfælde er løsningen en justering i det eksisterende udstyr eller påbud til en kunde, som forstyrrer sine naboer ud over, hvad der er rimeligt, siger Henrik Hansen.