Selskabsnyt

AURA El-net: Vi er godt forberedt til Engrosmodellen

Indførelsen af Engrosmodellen pr. 1. april fører til mange ændringer i energibranchen – eksempelvis hos AURA El-net i Odder, hvor afdelingschef Brian Hansen føler sig godt forberedt og spændt på, hvordan det hele kommer til at forløbe i praksis.

- Vi har i længere tid haft tre medarbejdere på fuld tid - plus mig selv ind imellem - i gang med at indberette og teste data op mod Energinet.dk’s DataHub, siger Brian Hansen, der melder om en forholdsvis smertefri indberetning af data fra almindelige forbrugsinstallationer. 

Langt mere kompliceret har det været at lægge data og beregningsformler ind for timeafregnede kunder med solcelleanlæg.

- Bare at oprette én kunde med timeafregning har taget mindst en halv dag på fuld tid, fortæller Brian Hansen.

Med Engrosmodellen træder AURA El-net ligesom andre netvirksomheder et skridt tilbage og overlader stort set al kundekontakt til elhandelsselskaberne. Kommunikationen mellem elnet og handel kommer til at foregå via DataHub’en, så hvis en kunde bliver ramt af strømsvigt, skal han eller hun ringe til sin elhandler, der så - efter at have orienteret sig på Dansk Energis it-platform for strømafbrydelser - evt. kan visitere videre til det lokale netselskab.

- Mange kunder er vant til at ringe direkte til os, og vores telefonnummer står på alle vores installationer. I en overgangsperiode vil vi håndtere henvendelserne, hvis de drejer sig om tekniske forhold, men meningen med Engrosmodellen er, at kunderne skal kontakte deres elhandler, fastslår Brian Hansen.

Via DataHub’en kan AURA El-net få besked fra en elhandler om at lukke for strømmen for en dårlig betaler. Her kan der opstå dikkedarer, for netselskabet må ikke længere modtage betaling fra kunden, der altså skal have fat i elhandleren, før der kan komme strøm i kontakterne.

Også ved oprettelse af nye installationer får elhandelsselskaberne en hovedrolle. Kunden skal vælge en leverandør, før netselskaberne udleverer en elmåler og sætter strøm på installationen. Det kan - forventer Brian Hansen - skabe en vis irritation en fredag eftermiddag, hvis der pludselig er brug for el til en byfest eller en håndværker skal i gang med noget byggeri.

- Vi får sikkert nogle bemærkninger om, hvorfor filan vi ikke kan sætte strøm på, og hvorfor vi ikke må anbefale et elhandelsselskab. Hvis kunden direkte spørger, om vi har et elhandelsselskab, må vi gerne bekræfte dét, men ellers bliver vi nødt til at henvise til Elpris.dk, siger Brian Hansen fra AURA El-net, der som en del af forberedelserne er ved at være klar med et velkomstbrev til nye kunder, der tilmelder sig.

Her vil der blot blive oplyst et aftagenummer og budskabet ’Vælg en elleverandør’. Samtidig står AURA El-net ligesom mange andre koncernejede netselskaber overfor et navneskifte, så det står lysende klart, at net og handel er to adskilte verdener.

- Vi har haft vandtætte skotter mellem net og handel siden fire selskaber fusionerede til AURA, så det er ikke nyt for os, siger Brian Hansen, der har ros til både Energinet.dk, Dansk Energi og sin egen it-leverandør, EG A/S, for et professionelt forløb frem mod 1. april.

Nu er Brian Hansen som alle andre i branchen spændt på, om DataHub’en er i stand til at levere det flow af data, der skal få elmarkedet og servicen af kunderne til at fungere. 

AURA El-net dækker et geografisk områder fra Hinnerup i nord til Ry i vest, Horsens Fjord i syd og Norsminde i øst. Selskabet er blandt de ti største danske selskaber inden for elforsyning. AURA El-net har ca.100.000 målere og dermed netkunder.

Relaterede links