Nyhed

Jysk Netforum – nu også med fynboer

Er der andre, der har oplevet, at der er kranvogne, der river el-ledninger over?

Erfaringsudveksling er en vigtig del af Jysk Netforum, der er et operativt samarbejde mellem netvirksomheder i Jylland… og nu også på Fyn. Jysk Netforum har netop på sit forårsmøde i hos Energi Nord i Hjørring besluttet at udvide kredsen, der nu også omfatter Energi Fyn, Sydfyns Elforsyning og Langelands Elforsyning. Andre fynske netvirksomheder følger muligvis efter.

- Vi har et stærkt samarbejde i det jyske, og det er kun naturligt, at Fyn kommer med. Jo flere, vi er, desto stærkere og mere effektive er vi i forhold til samarbejdet på tværs af netvirksomhederne samt i samarbejdet med eksempelvis Energinet.dk og Sikkerhedsstyrelsen, siger formanden for Jysk Netforum, elforsyningschef Per Sørensen fra TREFOR El-net A/S.

Jysk Netforum har fokus på drift af 60 kV-nettet, men når teknikere er samlet fra hele det vestdanske område, falder talen også på andre emner, eksempelvis politiske og administrative rammer, der er med til at sikre, at danske elkunder har strøm i kontakterne 99,997 procent af tiden.

- Vi har fokus på at hjælpes ad ved nye operative tiltag og implementering af dem, ligesom vi følger op på driftshændelser og gennemfører beredskabsøvelser på tværs af virksomhederne. Vi kan ikke undlade at drøfte landsdækkende og brancherelevante emner, men varetagelsen af disse overlader vi til Dansk Energi, fortæller Per Sørensen.

De sjællandske netvirksomheder deltager ikke i Jysk Netforum, men Per Sørensen glæder sig over, at både DONG Energy og SEAS-NVE vil være repræsenteret på en temadag om tilstandsvurdering af 60 kV-kabelsystemer den 3. maj hos TREFOR.

- Vi kan konstatere, at vi har et aldrende infrastruktur, og der er virkelig behov for, at vi øger vores viden om tilstanden i vores net. Dermed skaber vi et godt grundlag at kunne træffe beslutninger ud fra, så vi fortsat kan opretholde en høj leveringssikkerhed over for kunderne. Vores samarbejde i Jysk Netforum handler i høj grad om ressourceoptimering. Det giver rigtig god mening at tale sammen frem for at gøre alle tingene selv, siger Per Sørensen.

Og ja, der er flere selskaber, der for nylig har oplevet, at tunge køretøjer med kraner har revet luftledninger over. Det gælder bl.a. Thy-Mors Energi og det nye medlem af Jysk Netforum, Energi Fyn. Fynboerne er ved at tage initiativ til at oplyse vognmænd om, at de skal være mere opmærksomme på de farer, der er forbundet med højspændingsledningerne – altså et initiativ, der kan komme alle landets netvirksomheder, erhverv og borgere til gavn.