VarmepumpeVarmepumpe

Håb om varmepumper er reelt forpasset

Eldrevne varmepumper i danske parcelhuse kan i fremtiden hjælpe til at få mest muligt ud af Danmarks vindstrøm, og samtidig sikre billig, effektiv og grøn opvarmning. Men svigtende varmepumpesalg ser nu ud til at gøre forhåbningerne om 300.000 varmepumper i 2035 til skamme. En udfordring for den grønne omstilling, mener Dansk Energi.

Nye tal viser, at salget af individuelle varmepumper i 2015 faldt en smule i forhold til året før, og det ligger nu under 5000 pumper. Dermed fortsætter varmepumpesalget med at skuffe tidligere forventninger. Samtidig anslås det, at der nu er så få oliefyr tilbage i Danmark, at håbet om 300.000 varmepumper i Danmark om 20 år reelt er forpasset.

- Vi ser ingen stigende udvikling i brug af varmepumper til opvarmning i enfamiliehusene. Salget har ligget på et nogenlunde ensartet niveau siden 2007, siger Richard Schalburg, chefkonsulent i Dansk Energi.

Det er vel at mærke på trods af flere initiativer for at fremme salget af varmepumper. Der har blandt andet været en skrotningsordning til oliefyr i 2010-2011, hvor boligejerne fik et økonomisk tilskud på 25.000 kroner til at udskifte oliefyret ud med en varmepumpe. Videre blev afgiften på el til opvarmning i 2013 reduceret med 38 øre plus moms.

Det faldende salg af varmepumper skyldes blandt andet den lave pris på fyringsolie, og at mange boligejere skifter til træpillefyr i stedet, når det gamle oliefyr skal udskiftes.

- Vi vurderer at der er cirka 70.000 varmepumper i dag. Til sammenligning er der over 100.000 træpillefyr. I dag sælges betydeligt flere træpille- og fastbrændselsfyr end varmepumper, fortæller Richard Schalburg:

- Det er problematisk, at danskerne vælger opvarmningskilder, der ikke understøtter brugen af el, som er nødvendigt for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.

Det anslås, at der i dag kun er 100.000 husstande, der stadig opvarmes med oliefyr, og som derfor skal vælge en anden varmekilde, når oliefyret udfases.  Muligheden for at nå 300.000 varmepumper i 2035 er reelt for længst forpasset.