DebatQatar oliemand

Olien er ikke, hvad den har været

Vi løber ikke tør for olie foreløbig. Men som ny teknologi vinder indpas, bliver olien formegentlig overflødig helt af sig selv, skriver Stine Leth Rasmussen, afdelingschef for politik og analyse i Dansk Energi, i et indlæg på Altinget i dag.

De seneste uger har der været en livlig debat her på siderne om fordele og ulemper ved en lav oliepris.

Et gennemgående udsagn er, at lavere priser på fossile brændsler ikke bør svække vores vilje til grøn omstilling, men tværtimod stiller endnu større krav til politikerne om gode og stabile rammer. Derudover gælder, at de fleste – på linje med det Internationale Energiagentur med flere - forventer at lave oliepriser er et forbigående fænomen.

Men hvad nu, hvis elbilerne får et kommercielt gennembrud…

En ny – og mindre – rolle til olien
Da olieprisen eksploderede i 70’erne slog det bunden ud af de vestlige økonomier og ikke mindst under vores energisystem.

Siden da har bekymringen for forsyningssikkerhedshed og høje, volatile oliepriser været blandt de fremmeste argumenter for grøn omstilling. Men olie er ikke, hvad det har været.

I 1970 dækkede olie mere end 90% af vores energibehov. For 10 år siden 40% og i dag under 30%. I dag spiller olien en helt minimal betydning for el- og varmeproduktionen. Kun på transportområdet er olien stadig af central betydning.

Olien er billig lige nu. Det er naturgassen også, og prisen på kul har været lav i de sidste fem år. De fossile brændsler er mere rigelige end vi troede. Nye ressourcer som skifergas, tjæresand og dybhavsboringer har vendt op og ned på udbudsforhold og undermineret OPEC's kontrol med verdensmarkedet.

Vi forlader olien, før den forlader os
Normalt ville så lave priser sætte den grønne omstilling i stå og efterspørgslen på olie til vejrs. Men sådan er det ikke. 2015 var nemlig et rekordår for den vedvarende energi, som flere debattører allerede har konstateret.

Ifølge Bloomberg blev der investeret mere i vedvarende energi (329 mia. USD) og tilføjet mere vedvarende kapacitet (121 gigawatt) end nogensinde før.

Teknologiske fremskridt betyder, at der i dag i stigende omfang er alternativer, særligt for verdens rige nationer, til at anvende nye energikilder og reducere vores efterspørgsel efter fossile brændsler, hvis vi ønsker det.

Hvis nok lande har fokus på den grønne omstilling og er villige til at sætte en pris på udledning af CO2, vil vi ikke få høje og volatile priser på fossile brændsler. Netop fordi vi forlader disse energiformer.

Den tidligere saudiske olieminister Ahmed Zaki Yamani sagde allerede i 1973, at stenalderen ikke endte på grund af manglen på sten. Tilsvarende vil oliealderen ikke slutte på grund af manglen på olie.

Skiftet væk fra olie kan gå hurtigt
Selvom verden stadig synes låst til et højt og voksende olieforbrug, kan det ændre sig hurtigt. Olien kan spejle den udvikling, som vi i dag ser for kulindustrien.

Kul var drivkraften bag den industrielle revolution, men i dag - et århundrede senere - er kulindustrien i frit fald. Verdens største privatejede kulselskab Peabody Energy har varslet en mulig bankerot. Aktieværdien af kulfirmaer på de amerikanske børser er halveret over det sidste år. Og dette er ikke kun et amerikansk fænomen. Det samme billede tegner sig også i Europa. Det ser ud til, at vi har startet et strukturelt skift væk fra kul.

I olieindustrien er man slet ikke nået til det punkt. Efterspørgslen forventes at vokse årtier frem. Og de fleste aktører har en klar forventning om, at olieprisen vil stige igen.

Men hvad, hvis alternativer til olie får for alvor vind i sejlene? Hvad sker der, hvis verdens bilproducenter over det næste årti begynder at levere elbiler, der kan matche benzinbilen. Hvor hurtigt vil de vinde indpas?

I USA er Tesla Model S den bedst sælgende bil i sin klasse. Det kan gå stærkt, hvis de elbiler, der nu er i bildesignernes støbeske, kan konkurrere ikke blot i den dyre ende, men også til det brede marked.

Hvis gennembruddet kommer, vil introduktionen af elbiler ikke være lineær, men eksponentiel på samme måde som mobiltelefonen på kun 10 år blev hvermandseje. Så falder efterspørgslen efter olie drastisk. Og så vil den lave oliepris forblive. Men det vil ikke være et problem for den grønne omstilling.