Giv energien videre

EU-Kommissionen lancerer i dag ikke mindre end otte lovforslag, der skal styrke elmarkedet, sikre udbygning af vedvarende energi og reducere energiforbruget i industri og bygninger. Det er den mest omfattende lovpakke på energiområdet nogensinde i EU.

Energinet.dk og de jysk-fynske elnetselskaber har afprøvet teknologi og procedurer i en fælles beredskabsøvelse. Hos Eniig blev øvelsen gennemført med glødende engagement.

Nord Energi ejer fortsat kunderne, selvom Eniig fremover skal tage sig af salg, service og drift i et nyt samarbejde, forklarer afdelingsdirektør i Nord Energi Christian Frost Lauritzen.

Bekendtgørelsen om energispareordningen pålægger Dansk Energi at løfte en række opgaver og aktiviteter. Til det formål har organisationens medlemmer indbetalt et særskilt beløb. I et indlæg i Altinget i dag påstås det fejlagtigt, at elnetselskaberne uretmæssigt opkræver forbrugerne for energispareforpligtigelser, men bruger midlerne på foreningskontingent til Dansk Energi. Få styr på fakta her.

Med åbningen af det nye nordiske energikontor i Bruxelles, der blandt andet huser Dansk Energi, Energi Norge, Svensk Energi og Finsk Energi, er der gjort klar til, at EU’s fremtidige energipolitik i højere grad kan påvirkes af nordiske interesser.