Intelligent EnergiVarmepumpe

Små elkunders fleksibilitet kan gøre nytte

TotalFlex: Sådan gør vi fleksibilitet fra varmepumper og andre mindre apparater attraktive for elsystemet og elnetselskaberne.

Fleksibelt energiforbrug er et emne i det nye regeringsgrundlag. Det blev bemærket i går på en konference i Aalborg om det snart afsluttede forsknings- og udviklingsprojekt TotalFlex, der har udviklet en markedsplads for handel med fleksible ydelser til elnettet.

– ’Vi’ er nævnt i regeringsgrundlaget, og det er positivt, fastslår professor Torben Bach Pedersen fra Aalborg Universitet, der sammen med partnerne har påvist, hvordan hundredvis af apparater kan modeleres ind i et elsystemet.

Aalborg Universitet deltager i det forskningstunge TotalFlex-projekt sammen med praktikere som blandt andre Nyfors (nu SE), Neogrid Technologies (projektleder), Zense Technology og Neas Energy.

Med TotalFlex er det lykkedes at komme endnu et skridt nærmere det tidspunkt, hvor private husholdninger og mindre virksomheder (SMV’er) kan deltage på markeder for fleksibelt elforbrug med varmepumper, elbiler/batterier og andre styrbare apparater.

Disse små aktører kan med TotalFlex få mulighed for at agere sammen med kraftvarmeværker og industrier på de fleksibilitetsmarkeder, der allerede findes på nationalt og regionalt plan.

Husholdninger og SMV’er kan også få en rolle på nye lokale markeder, hvor elnetselskaber køber spændingsregulering eller andre ydelser.

Med TotalFlex er der - for at simulere en ny virkelighed - hentet data fra varmepumper, der har deltaget i projektet ’Styr Din Varmepumpe’, og har været brugt i READY-projektet. Ind i TotalFlex-modellerne er der også lagt data fra 133 forskellige kunder hos energiselskabet Eniig, data fra godt 100 forbrugere med solceller/vindmøller fra Nyfors og data fra et norsk net-område med elbiler og varmtvandsbeholdere.

På fremtidens marked kan ejere af apparater – med respekt for familiernes krav til komfort – stille udstyr til rådighed for en aggregator, der puljer fleksibiliteten i pakker, der tilbydes markederne i såkaldte ’flex offers’. Tilbuddene kan lanceres til eksekvering på sekunder, minutter, timer, døgn eller andre tidshorisonter.

Partner Per Dahlgaard Pedersen fra Neogrid Technologies påpeger, at fleksibilitet fra én varmepumpe på nogle få kW ikke er interessant for elsystemet. Volumen er afgørende:

– Når vi kommer op i megawatt-størrelse begynder det at blive interessant for elsystemet. Samtidig kan kunderne få forretning ud af at stille deres apparater til rådighed, siger Per Dahlgaard Pedersen.

Professor Birgitte Bak-Jensen og hendes folk fra Aalborg Universitet har kørt simuleringer for et lokalt elnet henholdsvis sommer og vinter med de mange nye elektriske enheder.

– Ved at anvende ’flex offers’ kan spændingskvaliteten holdes inden for de grænser elnetselskaberne ønsker, siger Birgitte Bak-Jensen.

TotalFlex-projektet, der slutter inden for de næste måneder, er støttet af Energinet.dk’s ForskEl-program. Budgettet for det fireårige udviklingsforløb er på 35 mio. kroner.

Per Dahlgaard Pedersen påpeger, at resultaterne fra TotalFlex allerede har været med til at inspirere arbejdet med at udvikle nye markedsmodeller i Danmark:

– Men vi har brug for ændringer i reguleringen, hvis der skal skabes nye markedspladser ved siden af dem, der er. Det her er rimelig nemt at gå til, hvis elnetselskaberne vil implementere løsningen i praksis, vurderer han.

Projektleder Lotte Holmberg Rasmussen fra Neas Energy siger, at det er meget vigtigt at tænke nye markeder for fleksibilitet sammen med eksisterende.

– Ellers risikerer vi, at Energinet.dk siger, at kunderne skal skrue op for forbruget samtidig med, at elnetselskaberne forlanger, at der skal skrues ned. Det må ikke ske, påpeger hun.