BiomasseBiomasse

Bæredygtig biomasse sikrer grøn omstilling

I Danmark er kulforbruget i vores energiforsyning faldet med 31 procent, alene siden 2014. Det skyldes især, at de store byers kraftværker smider kullene ud og fyrer med bæredygtige træpiller og træflis i stedet.

Forbruget af fossile brændsler er faldet støt siden år 2000, og det forventes at falde endnu mere frem mod 2020. Det bekræfter DONG Energy, der er Danmarks største energiselskab.

– Hos DONG Energy er vi i fuld gang med at omstille vores kraftværker i København, Aarhus og Trekantsområdet til biomasse. På den måde sikrer vi danskerne i de store byer billig grøn varme. Vi er glade for at understøtte den grønne omstilling i dansk energiforsyning på den her måde - alternativet ville være at fortsætte på kul, siger Peter Kofod Kristensen, Lead Sustainability Advisor i DONG Energy.

Energibranchen i Danmark bruger kun biomasse, der er bæredygtig, og for at dokumentere dette har Dansk Energi i samarbejde med Dansk Fjernvarme udviklet konkrete bæredygtighedskriterier for produktion og brug af træpiller og træflis. På den måde passer de danske energiselskaber på klima og miljøet, samtidig med at Danmark opnår den størst mulige CO2-reduktion i forhold til at bruge kul og naturgas.

– Vi stiller skrappe krav, når vi importerer træ til energiformål. Det betyder, at det træ, vi bruger til energi, kommer fra bæredygtigt drevne skove. Det vil altså sige, at skovene bliver genplantet, og at der bliver taget hånd om biodiversiteten, siger Peter Kofod Kristensen.

Skovene i Europa og Nordamerika, der er de største leverandører af træ til danske kraftværker, er siden 1990 vokset med henholdsvis 28 procent og 11 procent. Det understøtter en helt ny rapport fra COWI, der dokumenterer, at øget eksport af træpiller fra USA ikke rydder skove - tværtimod vokser skovene samlet set.