Forventet teknologispring skaber havvind-overskrifter

Påsken 2017 bød på blæsevejr, men vinden kom af andre grunde i overskrifterne. DONG Energy og EnBW har nemlig givet nulbud i en ny tysk auktion på havvind. Det historiske nulbud bygger på en stærk tro på fortsatte omkostningsreduktioner for havvind og tiltro til, at EU's politikere tager klimaudfordringerne alvorligt.

DONG Energy og tyske EnBW kunne i påsken skrive historie som de to første selskaber, der vinder en auktion på havvind uden behov for statsstøtte. Buddene cementerer en meget hurtig udvikling over de seneste godt fem år, der har overrasket alle i branchen.
 
Energistyrelsens teknologikatalog, det Internationale Energi Agentur (IEA) og den europæiske vindorganisation Wind Europes forventninger til udviklingen i produktionsomkostninger fra havvind er således blevet overhalet af virkeligheden.
 
– Der arbejdes stenhårdt med at skære omkostninger på havvind i hele værdikæden. Og udviklingen tyder på, at vi på teknologisiden skal være mere optimistiske end de hidtidige officielle prognoser indikerer, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi med ansvar for elproduktion og analyse.
 
Den primære årsag til det lave tyske bud på 1550 MW havvind til opførsel i 2024 er en forventet teknologiudvikling. I de tyske projekter forventer DONG Energy at bruge møller i 13-15 MW-klassen til forskel for de 8-9 MW møller, som i dag opstilles på havet. Færre, større møller kræver færre fundamenter og sænker omkostningerne til vedligehold. Det gør samlet projekterne billigere. Dertil kommer, at projekterne ikke selv skal bære omkostningerne til at føre strømmen i land.
 
Teknologiudvikling og faldende omkostninger er kun den ene del af ligningen, der skal gå op, før havvind uden støtte kan blive en realitet i Tyskland -  og i Danmark. Markedsprisen for den grønne el, havvindmøllerne producerer, er i dag ikke tilstrækkelig til at dække produktionsomkostningerne.
 
– Vores analyser peger på, at det kræver en gunstig kombination af markante reduktioner af produktionsomkostninger og en stigende elpris, hvis vi skal have havvind på markedsvilkår i Danmark inden for de næste 10 år, siger Stine Leth Rasmussen.
 
En bedre afregning til vinden på det danske marked forudsætter først og fremmest højere brændsels- og kvotepriser. Havvind er i konkurrence med kulkraft og gas, og derfor vil en højere brændsels- og kvotepris gøre havvind mere konkurrencedygtig. EU's kvotehandelsystem står derfor centralt, da det kan løfte den nuværende lave pris på CO2-udledning.
 
Derudover skal de begrænsede og manglende elmotorveje ned i gennem Tyskland udbygges for at kunne transportere og nyttiggøre al den billigere, grønne elproduktion fra Nordsøen, understreger Stine Leth Rasmussen.
 
– Nulbuddene fastholder presset for en markant teknologiudvikling, der skal løftes af branchen. Men grøn elproduktion på markedsvilkår - om det er sol, vind eller bæredygtig biomasse - kræver også politisk handling både i EU og i Danmark, fastslår hun.

Relaterede links