Nyhed

Ny bestyrelsesuddannelse skal sætte værdiskabelse i centrum

Bestyrelsesmedlemmer i forbrugerejede elselskaber skal være endnu bedre til at være tydelige omkring værdiskabelse, siger Dansk Energis adm. direktør Lars Aagaard. Den planlagte uddannelse er en del af arbejdet med god selskabsledelse.

Dansk Energi vil barsle med en ny uddannelse for bestyrelsesmedlemmer i forbrugerejede energiselskaber. Uddannelsens vigtigste formål er at ruste både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer så godt som muligt til at være tydelige omkring den værdiskabelse, der skal ske i selskaberne, forklarer Dansk Energis adm. direktør Lars Aagaard i Jyllands-Posten.

Initiativet er en del af et bredere arbejde med nye retningslinjer for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber, og er ifølge Aagaard et naturligt skridt i forlængelse af lignende initiativer de senere år for andre selskabsformer.

- 80 pct. af uddannelsen vil bestå af elementer, som også kendes fra alle andre bestyrelsesuddannelser, ligesom 80 pct. af anbefalingerne til god selskabsledelse vil ligne det, som kendes fra de anbefalinger, der gælder almindelige private virksomheder. Så er der vel cirka 20 pct., som bliver fokuseret på det særlige, der er ved at være forbrugerejet selskab, og de særlige vilkår, der gælder for korrekt adskillelse mellem monopolvirksomheden og de kommercielle forretningsområder. Målet er, at bestyrelsen skaber tydelighed om selskabets værdiskabelse for ejerne, siger Lars Aagaard til Jyllands-Posten.

Værdiskabelse er mange ting
Eksempler på andre former for værdiskabelse end cool cash på bundlinjen er blandet andet: Investeringer i digital infrastruktur i lokalområdet, bidrag til grøn omstilling via investeringer i vedvarende energi, udbetaling af udbytte via sænkede tariffer, opstilling af ladeinfrastruktur til elbiler, der muliggør øget elektrificering samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Lars Aagaard noterer, at opgaven for bestyrelsesmedlemmerne, der vælges blandt selskabernes ofte mere end 100 valgte forbrugerrepræsentanter, er blevet mere kompleks i takt med, at mange selskaber har en hel vifte af kommercielle forretninger.

- Det er da klart, at når kompleksiteten stiger - og det gør den jo, når man har flere forskellige investeringer - så øges kravene. Men det er ikke specielt for vores sektor. Det er jo blevet helt alment at arbejde med bestyrelsesudvikling og retningslinjer for god selskabsledelse, så jeg opfatter det som en helt naturlig udvikling også i forbrugerejede selskaber, siger Lars Aagaard til Jyllands-Posten.

Planen er at afholde jomfruudgaven af det nye kursus til foråret. Frem til da arbejder elbranchens nye folkelige rådgivningsorgan EjerForbrugerforum med at udarbejde de konkrete anbefalinger for god selskabsledelse samt med at lægge en strategi for at implementere dem.