Energiministeren opfordrer til større forbrugerinvolvering og afviser ekspropriation

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) opfordrer til større forbrugerinvolvering i de andelsejede energiselskaber og afviser ønske om ekspropriation. Det hilser Dansk Energi på branchens vegne velkomment.

Lave priser til høj kvalitet. Det er kerneydelsen for energiselskaber, og det leverer selskaberne. Danskerne har strøm i stikket 99,99 procent af tiden, og prisen ligger under gennemsnittet målt mod de andre europæiske lande.

Det er blandt andet resultatet af en regulering, som sikrer, at man kan effektivisere sig til reguleret overskud. Det er principper, det elreguleringsudvalg - som blandt andet med DI og Landbrug & Fødevarers deltagelse - har valgt at holde fast i i sine anbefalinger efter at  have gransket reguleringen i to år.

– Reguleringen af netvirksomhederne sikrer, at man ikke må tage et underskud på det kommercielle område og så hæve priserne i monopolforretningen, så grundlæggende mener jeg, at det fungerer rigtig fint i dag, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi til Jyllands-Posten fredag.

Reguleringen sikrer også en funktionel adskillelse mellem netaktiviteter og kommercielle aktiviteter i de koncerner, der både har elnet og andre aktiviteter.

En af anbefalingerne fra elreguleringsudvalget er endvidere en analyse inden 2019 af, om der kan være fordele eller ulemper ved en yderligere opsplitning af aktiviteterne. Den analyse vil energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) nu sætte mere fart på og i respekt for grundlovens bestemmelser om den private ejendomsret.

– Man må have respekt for, at det er selskabernes penge, men omvendt er det også forbrugerejede selskaber. Jeg kan ikke gå ud og ekspropriere de her selskaber, men jeg er parat til at kigge på muligheden for at stramme reguleringen yderligere og herunder også at sikre yderligere adskillelse, siger Lars Christian Lilleholt til Jyllands-Posten som en kommentar til en række artikler om de forbrugerejede energiselskabers forretninger og investeringer.

Ministeren opfordrer endvidere til, at de mange danskere, der er medejere i forbrugerejede energiselskaber, involverer sig, hvis de har ønsker til, hvordan selskaberne skal investere.

– Det tror jeg, at man vil lægge mærke til i sektoren, og det synes jeg er fint.  Jeg kan kun håbe på, at mange flere mennesker vil tage del i det interessante arbejde, der ligger i elselsektoren, siger Lars Aagaard til Jyllands-Posten.

Han husker dog også ministeren på, at det i særdeleshed er politikerne, der kan hjælpe til en lavere elregning, da den største stigning på danskernes elregning ligger på afgifterne, hvor Danmark har europarekord i elafgifter. Over 60 procent af regningen går til skatter og afgifter.