Del energien

Skattefokus bør gå fra topskat til elafgift

Lettelser i topskatten er ikke længere et emne i det skatteudspil, regeringen snart kommer med. Dansk Energi opfordrer til, at elafgiften i stedet kommer i fokus, da det både vil gavne den enkelte families økonomi og samfundsøkonomien.

Alle planer om at sænke topskatten er skrinlagt for nu. Sådan lød det søndag fra udenrigsminister og partileder Anders Samuelsen (LA). Netop Liberal Alliance har ellers kæmpet hårdt for at lette topskatten, men i det kommende skatteudspil fra regeringen er fokus nu ændret.

– Vi kommer med historisk store forslag til skattelettelser, men de kommer ikke til at inkludere topskat, siger Anders Samuelsen til DR Nyheder.

Hos Dansk Energi håber administrerende direktør Lars Aagaard, at det betyder, at elafgiften nu kan den plads i skattedebatten, den fortjener:

– At Liberal Alliance har taget bestik af den politiske situation og har udskudt ønsket om lettelser i topskatten fortjener ros, for der er langt vigtigere skatte- og afgiftsmæssige problemer at tage fat om. En lettelse af elafgiften bør nu flytte sig fra periferien af skattedebatten til centrum.

Lars Aagaard påpeger, at en afskaffelse af elafgiften vil give en gennemsnitlig dansk familie en skattelettelse på 4.000 kr. og ifølge beregninger en samfundsøkonomisk gevinst på 9,3 milliarder.

– En fjernelse eller markant lettelse af elafgiften gavner mange formål på samme tid. Det gør Danmark og danskerne rigere, det gavner især lavindkomstgrupperne og yderområderne, og det understøtter grøn omstilling. En fjernelse eller markant lettelse af elafgiften er derfor en af de det mest oplagte måder at sænke det samlede skattetryk og bør derfor indgå i de skatteforhandlinger, der står for døren dette efterår, siger Lars Aagaard.