Elbil

Brug for ny registreringsafgift, ikke lappeløsninger

Regeringens skatteudspil vil ifølge dagbladet Politiken lægge op til en lavere registreringsafgift på biler. Dansk Elbil Alliance opfordrer til, at man i stedet lægger afgiften helt om, så den baseres på bilens CO2-udledning fremfor værdi.

Regeringen vil sænke registreringsafgiften for tredje gang på tre år. Det skriver Politiken torsdag. Tidligere reduktioner i registreringsafgiften har gjort dyre biler billigere og betydet, at CO2-udledningen fra transport er øget.
 
– Mens afgiften på benzin- og dieselbiler sænkes, så stiger afgifterne på elbiler de næste fem år. Det er den helt forkerte vej at gå. Det, der er brug for, er en helt ny måde at beregne afgifter på bilerne, så de mest forurenende biler betaler mest, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance, i en kommentar til udspillet, som efter sigende præsenteres af regeringen i næste uge.
 
I Norge har man et afgiftssystem, så bilerne betaler afgift efter deres vægt og CO2-udledning. I Danmark beregnes registreringsafgiften efter bilernes værdi og derfor er ny, men dyr teknologi, som elbiler eller sikkerhedsudstyr meget dyrt i Danmark, påpeger Lærke Flader.
 
– Danmark har forpligtet sig på et CO2-mål, hvor vi skal skære 39 procent i CO2 udledninger fra transportsektoren, landbruget og den individuelle opvarmning. Beregninger fra Klimarådet og Energikommissionen viser ret tydeligt, at vi har brug for langt flere elbiler i stedet for benzin- og dieselbiler på de danske veje, hvis vi skal nå vores klimamål. Det forslag, vi ser i dag fra regeringen, vil gøre det stik modsatte, siger Lærke Flader.