Giv energien videre

Tirsdag aften nåede EU’s miljøministre til enighed om en opstramning af EU’s kvotehandelssystem. Blandt andet støtter Ministerrådet en fordobling af raten for, hvor mange ubrugte kvoter der årligt skal tages ud af markedet. Dermed rundes et hjørne på vejen mod et velfungerende kvotemarked.

Bornholm vil være CO2-neutral i 2025 – uden flere vindmøller på land. Bornholms Energi & Forsyning analyserer alternativer på sit eget simuleringsværktøj, og de første beregninger viser, at der plads til flere solceller på elnettet end forventet.

Den høje danske afgift på el kan ikke retfærdiggøres ud fra klimahensyn og fungerer i dag primært som indtægtskilde for staten. Derfor bør den sænkes med 70 procent. Sådan lyder anbefalingen fra Det Miljøøkonomiske Råd i en dugfrisk rapport. Dansk Energi mener, rådets anbefaling er fornuftig og bør give anledning til en bredere skattedebat.

Forskning underbygger, at bæredygtig biomasse leverer et væsentligt bidrag til at erstatte kul og skære CO2. Den forskning bliver desværre negligeret i en ny britisk rapport, som ikke lever op til de grundlæggende krav for videnskabeligt arbejde.

Den 1. juli 1867 får Vejle sin første vandforsyning, og det markerer begyndelsen til multiforsyningskoncernen EWII. De 150 år fejres med en jubilæumsbog med fokus på vand, el, gas, varme… og et samfund i rivende udvikling.