Giv energien videre

Når Danmark efter alt at dømme skal skære i størrelsesordenen 35 mio. tons CO2 af udslippet i de ikke-kvoteomfattede sektorer i perioden 2021-2030, kan en ambitiøs elektrificering af transporten og opvarmning løfte omkring halvdelen af CO2-reduktionen. Det viser en ny analyse fra Dansk Energi, og det betyder alt andet lige, at byrden bliver mindre for landbruget. Men det kræver, at der kommer politik på plads, der fremmer elektrificeringen.

Der bliver brændt mindre kul og mere rest- og udtyndingstræ af på de danske kraftvarmeværker. Sådan lød det på Christiansborg mandag eftermiddag hvor bæredygtig biomasse var til debat. Fra politisk side var der anerkendelse af biomassens betydning for danskernes forsyning af stabil kraftvarme og behovet for stabile rammer.

Som nyudnævnt generalsekretær for EURELECTRIC bliver den største opgave at samle Europas energiindustri om en fælles vision, fortæller Kristian Ruby. Dansk Energi har spurgt om hans forventninger og forhåbninger for fremtidens elsektor.

Udskiftning af kul med biomasse har været og vil fortsat være et stort, klimamæssigt fremskridt, og brancheaftalen om bæredygtig biomasse er god, mener Pia Olsen Dyhr. Men SF’eren ønsker fremover at hjælpe andre teknologier.

Elnettet i Danmark ligger i den absolutte europæiske top - både når det gælder leveringskvalitet og pris. Det viser opdaterede tal fra Eurostat og CEER. Den flotte placering kræver dog forsat investeringer og innovation. Det skal reguleringen sikre, hvis nettet skal følge med udviklingen.