Giv energien videre

Når Danmark efter alt at dømme skal skære i størrelsesordenen 35 mio. tons CO2 af udslippet i de ikke-kvoteomfattede sektorer i perioden 2021-2030, kan en ambitiøs elektrificering af transporten og opvarmning løfte omkring halvdelen af CO2-reduktionen. Det viser en ny analyse fra Dansk Energi, og det betyder alt andet lige, at byrden bliver mindre for landbruget. Men det kræver, at der kommer politik på plads, der fremmer elektrificeringen.

Et stort flertal af københavnerne er glade for de vindmøller, der præger udsigten fra byen, og vil gerne have flere, viser en rundspørge fra Epinion.

Når regeringen skal opfylde sit grønne mål i 2030 spiller bæredygtig biomasse en vigtig rolle, som supplement til vind- og solenergi. Det slår Mette Abildgaard (K) fast forud for konference om biomassens rolle i Danmarks grønne omstilling.

EUDP’s strategi for 2017-2019 er netop blevet offentliggjort. Global efterspørgsel og eksportmuligheder bliver pejlemærker i perioden.

Middelfart Kommune borer brønde til jordvarme, inden nye parcelhusgrunde udstykkes. Dermed bliver selve installationen af varmepumper væsentligt billigere til glæde for både nybyggere og for klimaet.