Giv energien videre

Man skal ikke ensidigt kunne lukke for strøm ved en national grænse. Det mener Margrethe Vestager, der er konkurrencekommissær i EU. Kan landene ikke blive enige, så skal de kontakte ENTSO, lyder det fra Vestager.

100 millioner kroner. Det er beløbet, som SEAS-NVE ekstraordinært tilfører udrulningen af fibernet i Region Sjælland. Halvdelen af midlerne skydes i en helt ny Fiberpulje, som bliver lanceret i dag mandag.

Indisk interesse for danske energiløsninger er resultatet af en mangeårig dansk satsning på forskning og udvikling. Skal vi fastholde vores energieksport, skal forskningen fortsat prioriteres, mener Dansk Energi.

Radius investerer omkring to mia. kr. i fjernaflæste elmålere. De skal gøre det lettere at være elkunde og skærpe konkurrencen mellem elhandlerne.

Giver det klimamæssigt mening at slukke lyset og købe et energieffektivt køleskab, når vores el i stigende grad kommer fra vindmøller og bæredygtig biomasse? Ikke altid, skriver miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i Altinget. I stedet skal vi reducere klimabelastningen gennem CO2-afgifter.